SŁOWNIK DEPL.PL
wann przysłówek kiedy; seit wann odkąd, od kiedy; bis wann do kiedy
als spójnik kiedy, gdy, jako, niż; als wir das Haus erreicht hatten, fing es an zu regnen kiedy dotarliśmy do domu, zaczęło padać; als sie noch klein war kiedy jeszcze była mała; größer/kleiner als... większy/mniejszy niż...; sie sah aus, als ob sie schliefe wyglądała, jakby spała
indem spójnik podczas gdy, kiedy; przez to, że
derweil spójnik podczas gdy, kiedy, tymczasem, w tym czasie
wenn spójnik gdy, kiedy, jeśli, jeżeli; auch wenn choćby; wie wenn... jakby..., jak gdyby...; wie wäre es, wenn...? jakby to było, gdyby...?
geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę; ein gutes Beispiel geben dawać dobry przykład; das gibt es doch nicht! pot. nie ma mowy!, nie wierzę!
wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
wie przysłówek, spójnik jak, gdy, kiedy; wie alt bist du? ile masz lat?; wie bitte? słucham?; wie üblich jak zwykle
seit przyimek, spójnik + DAT od (w znaczeniu czasowym); seit wann? od kiedy?; seit einiger Zeit od pewnego czasu; seit sie den Unfall hatte, fährt sie nicht mehr Auto odkąd miała wypadek, nie prowadzi samochodu; seit ich weiß... odkąd wiem...
aufhorchen czasownik horcht auf, horchte auf, hat aufgehorcht nasłuchiwać, nadstawiać ucha; als sie ihren Namen hörte, horchte sie auf kiedy usłyszała swoje imię, nadstawiła uszu
kaum przysłówek zaledwie, prawie nie, prawie wcale, chyba nie, ledwie, ledwo co, dopiero co; ich habe kaum geschlafen prawie nie spałem; ich kenne sie kaum ledwie ją znam; kaum jemand prawie nikt; ich glaube kaum, dass... trudno mi uwierzyć, że...; es kaum erwarten können nie móc się doczekać; er war kaum hereingekommen, als... ledwo co wszedł, kiedy...
nachwinken czasownik winkt nach, winkte nach, hat nachgewinkt machać jemandem za kimś; sie winkte ihrem Mann mit einem Taschentuch nach, als der Zug abfuhr pomachała mężowi chusteczką, kiedy pociąg odjeżdżał


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
überragend, Einschreiben, wysoka, besprechen, Datei, wpadać, Kapitulation, nastawienie, Lederhose, zuzüglich, Gewässer, kanalizacja, mittlerweile, zuerst, Zähigkeit, piłkarz, begleichen, przypadek, einiges, veränderlich, retten, ząb, vermutlich, czasami, eng, dziąsło

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków