•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-04 16:52

  • Haseł: 65700


Testy językowe
1. Ende das (PL die Enden) koniec, zakończenie, kres; Ende des Jahres koniec roku; zu Ende gehen kończyć się, wyczerpywać się; kein Ende nehmen nie kończyć się; sich (AKK) dem Ende zuneigen dobiegać kresu; am Ende des Lebens u kresu życia
2. Schluss der (PL die Schlüsse) koniec, wniosek, konkluzja; zum Schluss na koniec; Schluss machen kończyć; aus etwas (DAT) voreilige Schlüsse ziehen wyciągać z czegoś pochopne wnioski
3. Aus das (nur Singular) sport aut, koniec; mit jemandem/etwas z kimś/czymś
4. Abschluss der (PL die Abschlüsse) zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa; Abschluss eines Vertrags zawarcie umowy; kurz vor dem Abschluss stehen finalizować zawieranie umowy
5. Neige die (PL die Neigen) resztka, koniec; zur Neige gehen chylić się ku końcowi, kończyć się; bis zur Neige genießen w pełni rozkoszować się
6. Monatsende das (PL die Monatsenden) koniec miesiąca; bis zum Monatsende do końca miesiąca; am Monatsende pod koniec miesiąca
7. Spitze die (PL die Spitzen) ostry koniec, spiczasty koniec, szczyt, wierzchołek, ostrze, grot, czub, koronka, archit. iglica; an der Spitze stehen stać na czele; Spitze! pot. super!; Spitze sein pot. być rewelacyjnym
8. Dienstschluss der (nur Singular) koniec służby, koniec dyżuru
9. Sense die (PL die Sensen) kosa; jetzt ist bei mir Sense! pot. to koniec, wystarczy
10. Runde die (PL die Runden) koło, kółko, sport starcie, runda, okrążenie; über die Runde kommen pot. wiązać koniec z końcem
11. letztens przysłówek na koniec, wreszcie, ostatnio, niedawno
12. Arbeitsende das (nur Singular) koniec pracy
13. abtun czasownik tut ab, tat ab, hat abgetan załatwiać, zbywać, pot. zdejmować die Brille / den Hut okulary/kapelusz; damit ist es noch nicht abgetan na tym jeszcze nie koniec; etwas als Scherz abtun zbywać coś jako żart
14. basta wykrzyknik basta!; und damit basta! na tym koniec!
15. Queue die (PL die Queues) kolejka, ogonek, koniec pochodu; das/austr. der (PL die Queues) kij bilardowy
16. Jahresende das (nur Singular) koniec roku
17. Arbeitsschluss der (nur Singular) koniec pracy
18. Kriegsende das (nur Singular) koniec wojny
19. Mund der (PL die Münder) usta; Mund voll kęs, łyk, haust; seinen Mund halten pot. nie puszczać pary z ust, trzymać język za zębami; aus berufenem Munde z miarodajnych źródeł; in aller Munde sein być na ustach wszystkich; von der Hand in den Mund leben ledwie wiązać koniec z końcem, klepać biedę
20. Weltende das (nur Singular) koniec świata
21. Tischende das (PL die Tischenden) koniec stołu; am anderen Tischende sitzen siedzieć przy drugim końcu stołu
22. Lebensende das (nur Singular) koniec życia; bis ans Lebensende do końca życia
23. Zungenspitze die (PL die Zungenspitzen) koniec języka
24. Alpha das (PL die Alphas) alfa; Alpha und Omega przen. alfa i omega, początek i koniec
25. Karriereende das (PL die Karriereenden) koniec kariery
26. Stauende das (nur Singular) mot. koniec korka
27. Sendeschluss der (nur Singular) koniec nadawania
28. Weltuntergang der (nur Singular) koniec świata
29. terminierbar przymiotnik określony w czasie, posiadający określony koniec

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu