•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Landschaft die (PL die Landschaften) krajobraz, kraj, prowincja
2. Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie
3. Südland das (PL die Südländer) kraj południowy, kraj Południa
4. Nachbarland das (PL die Nachbarländer) kraj sąsiadujący, kraj ościenny
5. Bundesland das (PL die Bundesländer) kraj związkowy
6. EU-Land das (PL die EU-Länder) kraj Unii Europejskiej
7. Stammland das (PL die Stammländer) kraj pochodzenia
8. landeskundig przymiotnik znający kraj, obeznany z krajem
9. Mitgliedsland das (PL die Mitgliedsländer) kraj członkowski
10. Einwanderungsland das (PL die Einwanderungsländer) kraj imigracyjny
11. herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
12. Schwellenland das (PL die Schwellenländer) szybko rozwijający się kraj
13. Mittelmeerland das (PL die Mittelmeerländer) kraj śródziemnomorski
14. Urlaubsland das (PL die Urlaubsländer) kraj będący celem wyjazdów wakacyjnych
15. Herkunftsland das (PL die Herkunftsländer) kraj pochodzenia
16. besiedeln czasownik besiedelt, besiedelte, hat besiedelt zasiedlać, zaludniać, kolonizować, bot. zool. występować; das Land ist dicht/dünn besiedelt ten kraj jest gęsto/rzadko zaludniony; Füchse besiedeln ganz Mitteleuropa lisy występują w całej Europie Środkowej
17. Herkunftsstaat der (PL die Herkunftsstaaten) kraj pochodzenia
18. Industrieland das (PL die Industrieländer) kraj przemysłowy
19. Hochlohnland das (PL die Hochlohnländer) kraj o wysokim poziomie zarobków
20. Ursprungsland das (PL die Ursprungsländer) kraj pochodzenia
21. Billiglohnland das (PL die Billiglohnländer) kraj niskich zarobków
22. durchfahren czasownik fährt durch, fuhr durch, ist durchgefahren przejeżdżać (nie zatrzymując się); bei Rot durchfahren przejechać na czerwonym świetle; durchfährt, durchfuhr, hat durchfahren przejeżdżać das Land kraj, przepływać die Ostsee Morze Bałtyckie; ein Gedanke durchfuhr ihn przemknęła mu myśl
23. Schuldnerland das (PL die Schuldnerländer) ekon. kraj dłużnik
24. Schuldnerstaat der (PL die Schuldnerstaaten) kraj dłużnik
25. aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
26. Mutterland das (PL die Mutterländer) metropolia, kraj posiadający kolonie
27. Inselland das (PL die Inselländer) kraj wyspiarski
28. Ankunftsland das (PL die Ankunftsländer) kraj docelowy
29. Bestimmungsland das (PL die Bestimmungsländer) kraj przeznaczenia
30. Ausfuhrland das (PL die Ausfuhrländer) kraj eksportujący

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu