SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Landschaft die (PL die Landschaften) krajobraz, kraj, prowincja
Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie
Südland das (PL die Südländer) kraj południowy, kraj Południa
einfallen czasownik fällt ein, fiel ein, ist eingefallen wpadać, wtargnąć, napadać, dokonywać inwazji, najeżdżać, zawalać się, wpadać na pomysł, przychodzić do głowy; jemandem einfallen przychodzić komuś na myśl; sich (DAT) etwas einfallen lassen wymyślać coś; in ein Land einfallen dokonywać najazdu/inwazji na kraj, najeżdżać na kraj
Binnenland das (PL die Binnenländer) geo. wnętrze lądu, głąb kraju, śródlądzie, kraj śródlądowy, kraj bez dostępu do morza
Nachbarland das (PL die Nachbarländer) kraj sąsiadujący, kraj ościenny
Bundesland das (PL die Bundesländer) kraj związkowy
EU-Land das (PL die EU-Länder) kraj Unii Europejskiej
Stammland das (PL die Stammländer) kraj pochodzenia
landeskundig przymiotnik znający kraj, obeznany z krajem
Mitgliedsland das (PL die Mitgliedsländer) kraj członkowski
Einwanderungsland das (PL die Einwanderungsländer) kraj imigracyjny
herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
Schwellenland das (PL die Schwellenländer) szybko rozwijający się kraj
Mittelmeerland das (PL die Mittelmeerländer) kraj śródziemnomorski
Urlaubsland das (PL die Urlaubsländer) kraj będący celem wyjazdów wakacyjnych
Herkunftsland das (PL die Herkunftsländer) kraj pochodzenia
besiedeln czasownik besiedelt, besiedelte, hat besiedelt zasiedlać, zaludniać, kolonizować, bot. zool. występować; das Land ist dicht/dünn besiedelt ten kraj jest gęsto/rzadko zaludniony; Füchse besiedeln ganz Mitteleuropa lisy występują w całej Europie Środkowej
Herkunftsstaat der (PL die Herkunftsstaaten) kraj pochodzenia
Industrieland das (PL die Industrieländer) kraj przemysłowy
Hochlohnland das (PL die Hochlohnländer) kraj o wysokim poziomie zarobków
Ursprungsland das (PL die Ursprungsländer) kraj pochodzenia
Billiglohnland das (PL die Billiglohnländer) kraj niskich zarobków
durchfahren czasownik fährt durch, fuhr durch, ist durchgefahren przejeżdżać (nie zatrzymując się); bei Rot durchfahren przejechać na czerwonym świetle; durchfährt, durchfuhr, hat durchfahren przejeżdżać das Land kraj, przepływać die Ostsee Morze Bałtyckie; ein Gedanke durchfuhr ihn przemknęła mu myśl
Schuldnerland das (PL die Schuldnerländer) ekon. kraj dłużnik
Schuldnerstaat der (PL die Schuldnerstaaten) kraj dłużnik
aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
Mutterland das (PL die Mutterländer) metropolia, kraj posiadający kolonie
Inselland das (PL die Inselländer) kraj wyspiarski
Ankunftsland das (PL die Ankunftsländer) kraj docelowy

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
grubieć, przybierać, viel, sto, fast, wracać, bestreuen, umrühren, rösten, pamiętać, erinnern, angekündigt, ausgefallen, sanft, gelenkig, wylewać, ausschütteln, Unterschied, Gleichgewicht, studium, vorgenommen, fraktur, Beisein, Schönheitsideal, Stärke, Gnade

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków