•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
2. hinlegen czasownik legt hin, legte hin, hat hingelegt kłaść, układać; sich hinlegen kłaść się; leg das Buch hin odłóż książkę
3. darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan
4. weglegen czasownik legt weg, legte weg, hat weggelegt odkładać, odkładać na bok
5. nahelegen czasownik legt nahe, legte nahe, hat nahegelegt sugerować, doradzać, kazać przypuszczać
6. freilegen czasownik legt frei, legte frei, hat freigelegt oczyszczać, uprzątać, odkrywać, odsłaniać, odkopywać
7. nachlegen czasownik legt nach, legte nach, hat nachgelegt dokładać (np. do pieca, potrawę), sport poprawiać wynik, powiększać przewagę
8. überlegen czasownik legt über, legte über, hat übergelegt kłaść (na czymś), przykrywać; (überlegt, überlegte, hat überlegt) zastanawiać się, rozważać, przemyśliwać; überleg doch mal! zastanów się!; ohne zu überlegen bez zastanowienia; przymiotnik, przysłówek przeważający, silniejszy, lepszy, z przewagą, opanowany, wyniosły
9. zusammenlegen czasownik legt zusammen, legte zusammen, hat zusammengelegt składać, zbierać, łączyć, jednoczyć, scalać, komasować
10. loslegen czasownik legt los, legte los, hat losgelegt zaczynać, ruszać, rozpoczynać
11. auslegen czasownik legt aus, legte aus, hat ausgelegt wykładać, kłaść, interpretować, komentować; Waren auslegen wykładać towary; Geld für jemanden auslegen wykładać za kogoś pieniądze
12. brachlegen czasownik legt brach, legte brach, hat brachgelegt ugorować
13. reinlegen czasownik legt rein, legte rein, hat reingelegt oszukiwać, wkładać
14. unterlegen czasownik legt unter, legte unter, hat untergelegt podkładać etwas unter etwas coś pod coś, przen. błędnie interpretować, mylnie przypisywać, imputować, insynuować; (unterlegt, unterlegte, hat unterlegt) opatrywać mit Musik muzyką, wykładać etwas mit etwas coś czymś; przymiotnik pokonany, słabszy, zwyciężony; forma Partizip Perfekt czasownika unterliegen
15. offenlegen czasownik legt offen, legte offen, hat offengelegt form. ujawniać
16. legen czasownik legt, legte, hat gelegt kłaść, składać; etwas auf den Tisch legen kłaść coś na stole; etwas auf den Teller legen nakładać coś na talerz; Gewicht auf etwas legen przywiązywać do czegoś wagę; Eier legen znosić jaja; etwas unter etwas (AKK) legen podkładać coś pod coś; eine Bombe/Feuer legen podkładać bombę/ogień
17. beiseitelegen czasownik legt beiseite, legte beiseite, hat beiseitegelegt odkładać na bok; Geld beiseite legen odkładać pieniądze, oszczędzać pieniądze
18. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
19. zulegen czasownik legt zu, legte zu, hat zugelegt dokładać, dodawać, dorzucać, przybierać na wadze; einen Schritt zulegen przyspieszać kroku; sich (DAT) zulegen pot. sprawiać sobie, fundować sobie, nabywać; drei Kilo zulegen przytyć trzy kilo
20. dicklegen czasownik legt dick, legte dick, hat dickgelegt gastr. ścinać
21. stilllegen czasownik legt still, legte still, hat stillgelegt unieruchamiać, zamykać; die Fabrik stilllegen zamykać fabrykę
22. anlegen czasownik legt an, legte an, hat angelegt przykładać, przystawiać, nakładać, lokować, umieszczać, wkładać, inwestować, zamierzać, planować; das Schwert anlegen przypasać miecz; das Geld anlegen lokować pieniądze; bei etwas mit Hand anlegen przykładać do czegoś rękę, pomagać przy czymś; eine Leiter anlegen przystawiać drabinę; jemandem Zügel anlegen hamować kogoś; sich (AKK) mit jemandem anlegen zadzierać z kimś
23. lahmlegen czasownik legt lahm, legte lahm, hat lahmgelegt pot. paraliżować (np. o ruchu drogowym)
24. vorlegen czasownik legt vor, legte vor, hat vorgelegt kłaść jemandem etwas coś przed kimś, zakładać, nakładać, przedkładać, przedstawiać, prezentować, okazywać, wykładać, sport podawać; Dokumente vorlegen okazywać dokumenty; jemandem Fragen vorlegen zadawać komuś pytania
25. auflegen czasownik legt auf, legte auf, hat aufgelegt nakładać, nastawiać, obarczać, wydawać drukiem; den Telefonhörer auflegen odkładać słuchawkę
26. drauflegen czasownik legt drauf, legte drauf, hat draufgelegt pot. kłaść na to, dopłacać
27. zurechtlegen czasownik legt zurecht, legte zurecht, hat zurechtgelegt układać w porządku, porządkować; sich eine Ausrede zurechtlegen przygotowywać sobie wymówkę
28. bloßlegen czasownik legt bloß, legte bloß, hat bloßgelegt odkopywać, odsłaniać
29. umlegen czasownik legt um, legte um, hat umgelegt przestawiać, przekładać, nakładać, zakładać, przenosić, mil. przekwaterowywać, przełączać, wulg. przelecieć; (umlegt, umlegte, hat umlegt) obkładać
30. festlegen czasownik legt fest, legte fest, hat festgelegt ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu