SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

lernen czasownik lernt, lernte, hat gelernt uczyć się, zapoznawać się; Mathe lernen uczyć się matematyki; für die Prüfung lernen uczyć się do egzaminu; etwas auswendig lernen uczyć się czegoś na pamięć
kennen lernen czasownik lernt kennen, lernte kennen, hat kennen gelernt poznawać, zapoznawać się
Pike die (PL die Piken) mil. pika; etwas von der Pike auf lernen pot. uczyć się czegoś od podstaw
Jahreszahl die (PL die Jahreszahlen) data roczna; Jahreszahlen für den Geschichtsunterricht lernen uczyć się dat na lekcję historii
Deutsch das (nur Singular) język niemiecki; auf Deutsch po niemiecku; Deutsch lernen uczyć się niemieckiego
Kindesbeine PL etwas von Kindesbeinen an lernen uczyć się czegoś od najmłodszych lat
kennen czasownik kennt, kannte, hat gekannt znać sich kennen znać się; kennen lernen poznawać, zapoznawać się; keine Rücksicht kennen być bezwzględnym
auswendig przymiotnik, przysłówek zewnętrzny, na zewnątrz, na pamięć; auswendig lernen uczyć się na pamięć; auswendig spielen muz. grać z pamięci
leicht przymiotnik, przysłówek lekki, łatwy, prosty, nieskomplikowany, lekko strawny, lekko, łatwo, prosto; leichte Artillerie lekka artyleria; leichte Musik/Unterhaltung lekka muzyka/rozrywka; leichte Kost lekkostrawna dieta; das kann man leicht lernen tego można się łatwo nauczyć; die Maschine ist leicht zu bedienen ta maszyna jest łatwa w obsłudze; eine leichte Arbeit lekka praca; sie hatte es nicht leicht mit ihrem Mann ona nie ma łatwo ze swoim mężem; einen leichten Gang haben mieć lekki krok; die Frage ist nicht leicht zu beantworten nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie; etwas ist leicht löslich coś jest łatwo rozpuszczalne; er hat einen leichten Akzent on ma lekki akcent
Lernen das (nur Singular) uczenie się
leid przysłówek das Lernen ist mir heute schon leid mam już dosyć nauki na dzisiaj

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
verletzen, verleben, umfassend, złoty, reinpassen, przedszkole, zniewolenie, joggen, prawy, stado, ausprobieren, wewnątrz, wewnątrzkościelny, vegetarisch, Premierminister, Fäule, sich regen, engagieren, linsen, Aufstand, Durchfluss, andern, Abenteuerferien, Abstammung, verschreiben, Heimweh

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków