SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
liegt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika liegen
lag czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika liegen
faul przymiotnik, przysłówek leniwy, zepsuty, zgniły, spróchniały, leniwie, zgniło, zgnile; auf der faulen Haut liegen pot. leniuchować
Tasche die (PL die Taschen) kieszeń, torba, torebka, teczka, aktówka; jemandem auf der Tasche liegen być u kogoś na garnuszku, być na czyimś utrzymaniu
nahe przymiotnik, przysłówek (näher = bliższy, nächst = najbliższy) bliski, niedaleki, blisko, w pobliżu; nahe am Bahnhof blisko dworca; nahe liegen nasuwać się; nahe liegend blisko położony, nasuwający się, zrozumiały, oczywisty; jemadem etwas näher bringen przybliżać coś komuś, zaznajamiać kogoś z czymś; jemandem nahe gehen poruszyć kogoś, wstrząsnąć kimś; jemandem zu nahe treten urażać kogoś, sprawiać komuś przykrość; przyimek +DAT blisko, w pobliżu
Reichweite die (PL die Reichweiten) zasięg; außer Reichweite poza zasięgiem; in Reichweite sein/liegen być w zasięgu
Rücken der (PL die Rücken) plecy, grzbiet, tępa strona (noża), obuch (siekiery); mit dem Rücken zum Fenster sitzen siedzieć plecami do okna; auf dem Rücken liegen leżeć na plecach; den Wind im Rücken haben przen. chwytać wiatr w żagle; jemandem den Rücken stärken przen. wspierać kogoś, dodawać komuś otuchy; jamandem den Rücken kehren przen. odwrócić się do kogoś plecami; jemandem in den Rücken fallen przen. wbijać komuś nóż w plecy
aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
Haut die (PL die Häute) skóra, skórka; trockene/empfindliche Haut skóra sucha/wrażliwa; aus der Haut fahren pot. wychodzić z siebie, wściekać się; zu viel Haut zeigen pokazywać za dużo ciała, zbytnio się obnażać; auf der Haut prickeln swędzieć na skórze; Salbe auf der Haut verschmieren rozsmarować maść na skórze; auf der faulen Haut liegen pot. przen. leżeć do góry brzuchem, leniuchować
Reede die (PL die Reeden) reda; auf der Reede liegen stać na redzie
zugrunde przysłówek zugrunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; zugrunde legen brać za podstawę; zugrunde liegen być podstawą/fundamentem czegoś; zugrunde richten destruować, gubić, rujnować, wyniszczać, zaprzepaszczać; das römische Weltreich ist trotz seiner Macht und seines Reichtums zugrunde gegangen Cesarstwo Rzymskie upadło pomimo swojej potęgi i bogactwa
Rennen das (PL die Rennen) wyścigi, rajd; Rennen fahren ścigać się; ins Rennen gehen startować w wyścigu; mit etwas (DAT) gut im Rennen liegen pot. mieć dobre widoki na coś
Anker der (PL die Anker) kotwica, archit. kotew, ankra, tech. twornik; den Anker lichten/werfen podnosić/zarzucać kotwicę; vor Anker liegen stać na kotwicy
Bett das (PL die Betten) łóżko; zu Bett gehen iść do łóżka, iść spać; im Bett liegen leżeć w łóżku, być chorym
Bauch der (PL die Bäuche) brzuch; es rumort in meinem Bauch burczy mi w brzuchu; auf dem Bauch liegen leżeć na brzuchu; jemandem Löcher in den Bauch fragen pot. wiercić komuś dziurę w brzuchu, zamęczać kogoś pytaniami
gelegen przymiotnik położony, dogodny; gelegen sein zależeć; gelegen kommen przydać się; forma Partizip Perfekt czasownika liegen
Wellenlänge die (PL die Wellenlängen) długość fali; auf der gleichen Wellenlänge liegen przen. nadawać na tych samych falach
Ohr das (PL die Ohren) ucho; abstehende Ohren odstające uszy; ein offenes Ohr haben pot. być skłonnym do pomocy; sich etwas hinter die Ohren schreiben pot. wbić sobie coś do głowy; ich bin ganz Ohr! pot. zamieniam się w słuch!; er ließ sich übers Ohr hauen pot. dał się wykiwać; die Ohren spitzen pot. wytężać słuch; noch nicht trocken hinter den Ohren sein pot. mieć jeszcze mleko pod nosem; jemandem wegen etwas in den Ohren liegen pot. molestować kogoś o coś; auf offene Ohren stoßen spotykać się z przychylnością, być wysłuchiwanym
Trend der (PL die Trends) trend; voll im Trend liegen pot. być na czasie
Sterbebett das (nur Singular) łoże śmierci; auf dem Sterbebett liegen być na łożu śmierci, być umierającym
Durchschnitt der (PL die Durchschnitte) mat. średnia, przeciętna, przekrój; im Durchschnitt przeciętnie; über/unter dem Durchschnitt liegen sytuować się powyżej/poniżej średniej; der gewogene Durchschnitt średnia ważona; den Durchschnitt ermitteln ustalać średnią; der Durchschnitt seiner Zensuren liegt bei 3,1 średnia jego ocen wynosi 3,1; der Durchschnitt von 5 und 7 ist 6 średnia z 5 i 7 wynosi 6; den Durchschnitt eines Hauses zeichnen rysować przekrój domu
Lauer die (nur Singular) czaty, zasadzka; auf der Lauer liegen stać na czatach; sich auf die Lauer legen stawać na czatach, przyczajać się
vorliegen czasownik liegt vor, lag vor, hat vorgelegen zachodzić, być założonym, być w rękach, istnieć, być, ukazywać się; es liegt kein Grund vor brak powodu; es liegen keine Beweise vor nie ma żadnych dowodów; hier muss ein Irrtum vorliegen tu musiała zajść pomyłka
vorn przyimek = pot. vor den; przysłówek z przodu, na przedzie, na czele; nach vorn do przodu, naprzód; von vorn z przodu, od frontu, od początku; vorn liegen prowadzić
Liege die (PL die Liegen) leżanka, tapczan

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
verwenden, Toaster, liść, Dienst, brukiew, Entwicklung, Teilnahme, Betreuung, podkoszulek, rekruter, Bündchen, Knorren, gebracht, vorgeschlagen, Vertreter, jej, lać, beitragen, słone, uprzedzenie, Vorwurf, Einstellung, kucharka, beziehungsweise, unbefangen, fernsehen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 16-06-2024 16:51


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków