Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 08-01 23:50

Haseł: 68140
R E K L A M A


R E K L A M A

1. liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
2. liegt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika liegen
3. lag czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika liegen
4. Liege die (PL die Liegen) leżanka, tapczan
5. faul przymiotnik, przysłówek leniwy, zepsuty, zgniły, spróchniały, leniwie, zgniło, zgnile; auf der faulen Haut liegen pot. leniuchować
6. Tasche die (PL die Taschen) kieszeń, torba, torebka, teczka, aktówka; jemandem auf der Tasche liegen być u kogoś na garnuszku, być na czyimś utrzymaniu
7. nahe przymiotnik, przysłówek (näher = bliższy, nächst = najbliższy) bliski, niedaleki, blisko, w pobliżu; nahe am Bahnhof blisko dworca; nahe liegen nasuwać się; nahe liegend blisko położony, nasuwający się, zrozumiały, oczywisty; jemadem etwas näher bringen przybliżać coś komuś, zaznajamiać kogoś z czymś; jemandem nahe gehen poruszyć kogoś, wstrząsnąć kimś; przyimek +DAT blisko, w pobliżu
8. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
9. Reede die (PL die Reeden) reda; auf der Reede liegen stać na redzie
10. Rennen das (PL die Rennen) wyścigi, rajd; Rennen fahren ścigać się; ins Rennen gehen startować w wyścigu; mit etwas (DAT) gut im Rennen liegen pot. mieć dobre widoki na coś
11. Anker der (PL die Anker) kotwica, archit. kotew, ankra, tech. twornik; den Anker lichten/werfen podnosić/zarzucać kotwicę; vor Anker liegen stać na kotwicy
12. Bett das (PL die Betten) łóżko; zu Bett gehen iść do łóżka, iść spać; im Bett liegen leżeć w łóżku, być chorym
13. Bauch der (PL die Bäuche) brzuch; es rumort in meinem Bauch burczy mi w brzuchu; auf dem Bauch liegen leżeć na brzuchu; jemandem Löcher in den Bauch fragen pot. wiercić komuś dziurę w brzuchu, zamęczać kogoś pytaniami
14. gelegen przymiotnik położony, dogodny; gelegen sein zależeć; forma Partizip Perfekt czasownika liegen
15. Wellenlänge die (PL die Wellenlängen) długość fali; auf der gleichen Wellenlänge liegen przen. nadawać na tych samych falach
16. Ohr das (PL die Ohren) ucho; ein offenes Ohr haben pot. być skłonnym do pomocy; sich etwas hinter die Ohren schreiben pot. wbić sobie coś do głowy; ich bin ganz Ohr! pot. zamieniam się w słuch!; er ließ sich übers Ohr hauen pot. dał się wykiwać; die Ohren spitzen pot. wytężać słuch; noch nicht trocken hinter den Ohren sein pot. mieć jeszcze mleko pod nosem; jemandem wegen etwas in den Ohren liegen pot. molestować kogoś o coś; Ohrwurm pot. charakterystyczna, wpadająca w ucho melodyjka; auf offene Ohren stoßen spotykać się z przychylnością, być wysłuchiwanym
17. Trend der (PL die Trends) trend; voll im Trend liegen pot. być na czasie
18. Durchschnitt der (PL die Durchschnitte) mat. średnia, przeciętna, przekrój; im Durchschnitt przeciętnie; über/unter dem Durchschnitt liegen sytuować się powyżej/poniżej średniej; der gewogene Durchschnitt średnia ważona; den Durchschnitt ermitteln ustalać średnią; der Durchschnitt seiner Zensuren liegt bei 3,1 średnia jego ocen wynosi 3,1; der Durchschnitt von 5 und 7 ist 6 średnia z 5 i 7 wynosi 6; den Durchschnitt eines Hauses zeichnen rysować przekrój domu
19. Lauer die (nur Singular) czaty, zasadzka; auf der Lauer liegen stać na czatach; sich auf die Lauer legen stawać na czatach, przyczajać się
20. vorliegen czasownik liegt vor, lag vor, hat vorgelegen zachodzić, być założonym, być w rękach, istnieć, być, ukazywać się; es liegt kein Grund vor brak powodu; es liegen keine Beweise vor nie ma żadnych dowodów; hier muss ein Irrtum vorliegen tu musiała zajść pomyłka
21. vorn przyimek = pot. vor den; przysłówek z przodu, na przedzie, na czele; nach vorn do przodu, naprzód; von vorn z przodu, od frontu, od początku; vorn liegen prowadzić

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A