SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Brief der (PL die Briefe) list, dokument; offener Brief list otwarty; etwas als Brief schicken wysyłać coś w formie listu
aufschlitzen czasownik schlitzt auf, schlitzte auf, hat aufgeschlitzt rozcinać einen Brief list, rozpłatać
Schreiben das (PL die Schreiben) pismo, list; Ihr Schreiben vom... Pana/Pańskie/Pani/Państwa pismo z dnia...
Bettelbrief der (PL die Bettelbriefe) list żebraczy, list proszalny
Beileidsbrief der (PL die Beileidsbriefe) list kondolencyjny
Übersee die, bez rodzajnika (nur Singular); in Übersee za oceanem; nach Übersee gehen/auswandern emigrować za ocean; ein Brief aus Übersee list zza oceanu
Bewerbungsanschreiben das (PL die Bewerbungsanschreiben) podanie o przyjęcie, list motywacyjny
Dankadresse die (PL die Dankadressen) list dziękczynny, pismo dziękczynne
Bewerbungsbrief der (PL die Bewerbungsbriefe) list motywacyjny
Bewerbungsschreiben das (PL die Bewerbungsschreiben) podanie o przyjęcie, podanie o pracę, list motywacyjny
Schutzbrief der (PL die Schutzbriefe) list żelazny, glejt, mot. certyfikat ubezpieczenia assistance
Dankschreiben das (PL die Dankschreiben) list dziękczynny
Motivationsschreiben das (PL die Motivationsschreiben) list motywacyjny
zerknüllen czasownik zerknüllt, zerknüllte, hat zerknüllt zgniatać, miąć (papier, list)
Zeile die (PL die Zeilen) wiersz, linijka, wers, rząd, szereg; der Brief war nur wenige Zeilen lang list miał tylko kilka linijek długości; beim Lesen eine Zeile auslassen opuścić linijkę przy czytaniu; eine neue Zeile anfangen zacząć od nowego wiersza; jemandem ein paar Zeilen schreiben napisać do kogoś kilka linijek; mehrere Zeilen kleiner Häuser kilka rzędów małych domów
wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
Hypothekenbrief der (PL die Hypothekenbriefe) list hipoteczny
zerreißen czasownik zerreißt, zerriss, hat zerrissen rozdzierać, drzeć, rozrywać, przerywać, przedzierać, rozszarpywać, szarpać; einen Brief zerreißen drzeć list; sie zerriss das Foto in kleine Stücke podarła zdjęcie na małe kawałki; das Raubtier zerreißt seine Beute mit den Zähnen drapieżnik rozszarpuje swoją ofiarę zębami; ein Schrei zerriss die Stille przen. krzyk przerwał ciszę; (ist zerrissen) rwać się, drzeć się, rozrywać się, przerywać się, urywać się, pękać; der Faden zerriss nić urwała/przerwała się; eine zerrissene Saite pęknięta struna; das Papier zerreißt leicht papier łatwo się drze
Hypothekenpfandbrief der (PL die Hypothekenpfandbriefe) zastawny list hipoteczny
Abschiedsbrief der (PL die Abschiedsbriefe) list pożegnalny
Beglaubigungsschreiben das (PL die Beglaubigungsschreiben) list uwierzytelniający
Gesellenbrief der (PL die Gesellenbriefe) list czeladniczy, świadectwo czeladnicze
Begleitschein der (PL die Begleitscheine) list przewozowy
Musterbrief der (PL die Musterbriefe) wzorcowy list
Bildzuschrift die (PL die Bildzuschriften) list ze zdjęciem, zgłoszenie z fotografią
Briefbombe die (PL die Briefbomben) list pułapka
Durchgangsfrachtbrief der (PL die Durchgangsfrachtbriefe) list przewozowy
Bekennerbrief der (PL die Bekennerbriefe) list z przyznaniem się do ataku terrorystycznego, porwania lub innego aktu terroru
eingeschrieben przymiotnik polecony; eingeschriebener Brief list polecony
List die (PL die Listen) podstęp; mit List und Tücke podstępnie

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wiek, odkrywać, befallen, kran, Ablauf, bankructwo, szczęście, Reinigung, abgelegt, wiśnia, pokoje, Kochsalz, zawód, Verkäufer, kitka, frieren, Schwiegervater, Abschnitt, Alltag, ujednolicać, vorbereiten, feige, kot, einschlafen, rozmiar, Roastbeef

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków