SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
Geduld die (nur Singular) cierpliwość; Geduld üben okazywać cierpliwość; meine Geduld ist am Ende moja cierpliwość się kończy; du stellst meine Geduld auf eine harte Probe wystawiasz moją cierpliwość na próbę; keine Geduld zu etwas haben nie mieć do czegoś cierpliwości; nur Geduld! cierpliwości!
meine zaimek moja, moje, moi
wollen czasownik will, wollte, hat gewollt (wollen) chcieć, mieć zamiar, pragnąć; ich will meine Ruhe haben chcę mieć spokój; przymiotnik wełniany, z wełny; ganz wie Sie wollen jak pan/pani chce, jak pan/pani sobie życzy
handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
Ressource die (PL die Ressourcen, mst PL) zasób, zasoby; meine Ressourcen sind erschöpft moje zasoby finansowe wyczerpały się; natürliche Ressourcen zasoby naturalne; nicht erneuerbare Ressourcen zasoby nieodnawialne
nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się; einer Frage nachgehen badać/analizować jakąś kwestię
verderben czasownik verdirbt, verdarb, hat verdorben psuć, rujnować, niszczyć; (ist verdorben) psuć się, marnować się, niszczeć, przen. deprawować się; das Spiel verderben psuć zabawę; sich (DAT) die Gesundheit verderben rujnować sobie zdrowie; meine Stimmung/Laune ist verdorben nastrój mi się popsuł
versterben czasownik verstirbt, verstarb, ist verstorben lit. umrzeć, zemrzeć; meine verstorbenere Mutter moja zmarła matka
zerschlagen czasownik zerschlägt, zerschlug, hat zerschlagen rozbijać, tłuc, przen. udaremniać; sich zerschlagen rozbijać się, rozbić się, zbić się; meine Hoffnungen haben sich zerschlagen moje nadzieje prysły
das rodzajnik określony rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej; zaimek to, tego, które, którego; das Haus, das ich gekauft habe dom, który kupiłem; das ist meine Familie to jest moja rodzina
operierbar przymiotnik med. dający się zoperować, operowalny; meine Augenkrankheit ist nicht operierbar moja choroba oczu jest nie do zoperowania
Schwester die (PL die Schwestern) siostra, siostra zakonna, pielęgniarka; meine jüngere Schwester moja młodsza siostra; ist sie deine Schwester? czy ona jest twoją siostrą?
kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko; ich habe meine Tage gekriegt pot. dostałam okres; keine Luft kriegen nie móc złapać powietrza, dusić się
plagen czasownik plagt, plagte, hat geplagt męczyć, dręczyć, pognębiać; sich plagen męczyć się, dręczyć się; mich plagt die Sorge um meine Familie dręczy mnie troska o moją rodzinę
vereinnahmen czasownik vereinnahmt, vereinnahmte, hat vereinnahmt pobierać, inkasować, pozyskiwać, absorbować; meine Arbeit vereinnahmt mich völlig moja praca całkowicie mnie absorbuje
verkrampfen czasownik verkrampft, verkrampfte, hat verkrampft; sich verkrampfen kurczyć się, kurczyć się konwulsyjnie, sztywnieć; sich in etwas (AKK) verkrampfen wpijać się w coś kurczowo; meine Hand verkrampft sich łapie mnie skurcz ręki
ihre zaimek jej; meine Bluse ist hübscher als ihre moja bluza jest ładniejsza od jej bluzy
Verschwiegenheit die (nur Singular) dyskrecja; meine Freundin erwartet Verschwiegenheit von mir moja przyjaciółka oczekuje ode mnie dyskrecji
Ihre zaimek pana, pani, państwa; meine Katze ist älter als Ihre mój kot jest starszy od pani kota
Hälfte die (PL die Hälften) połowa, połówka, jedna druga; zur Hälfte w połowie, do połowy; meine bessere Hälfte przen. moja lepsza połowa, moja druga połówka
Zuständigkeit die (PL die Zuständigkeiten) kompetencja; Bestimmung der Zuständigkeit określenie kompetencji; das fällt nicht in meine Zuständigkeit to nie podlega mojej kompetencji
erinnern czasownik erinnert, erinnerte, hat erinnert przypominać; sie erinnert mich an meine Schwester ona przypomina mi moją siostrę; sich an jemanden erinnern przypominać sobie kogoś, pamiętać kogoś; sich einer Sache (DAT) / an etwas erinnern przypominać sobie coś
selig przymiotnik rel. błogosławiony, pot. błogi, zachwycony, podochocony; mein seliger Vater / meine selige Mutter mój świętej pamięci ojciec / moja świętej pamięci matka; Got hab ihn selig Panie, świeć nad jego duszą; jemanden selig sprechen beatyfikować kogoś
Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
Leiche die (PL die Leichen) trup, zwłoki; nur über meine Leiche! po moim trupie!
Alte der/die (PL die Alten) starzec / staruszka; die Alten starożytni; meine Alten pot. pej. moi starzy
Kehle die (PL die Kehlen) anat. gardło, tchawica, przełyk, tech. wklęska, żłobek, wydrążenie; meine Kehle brennt piecze mnie w gardle

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
anstellen, łokieć, stinken, Keil, Besuche, Besucher, Verleger, Hobby, Glückspilz, Kontrolle, Lohnsteuer, uneinig, Plan, samobój, rower, samolubny, Pilger, Darsteller, darstellen, herangehen, igrzyska, show, igrzyska letnie, skaten, misshandeln, szybowiec

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-06-2024 22:29


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków