•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Stadtrand der (nur Singular) peryferie miasta, obrzeża miasta; am Stadtrand na peryferiach miasta
2. Stadt die (PL die Städte) miasto; eine kleine Stadt am Rhein małe miasto nad Renem, miasteczko nad Renem; die Stadt Berlin miasto Berlin; eine Stadt mit/von 700 000 Einwohnern miasto z 700 000 mieszkańców; in der/einer Stadt leben mieszkać w mieście; am Rande/im Zentrum einer Stadt wohnen mieszkać na obrzeżach/w centrum miasta; die Ewige Stadt Rom wieczne miasto Rzym; die Heilige Stadt święte miasto (Jerozolima); in die Stadt ziehen przenosić się do miasta; die ganze Stadt spricht von diesem Skandal całe miasto mówi o tym skandalu
3. Stadtbild das (PL die Stadtbilder) panorama miasta, obraz miasta
4. stadteinwärts przysłówek w kierunku miasta, do miasta
5. Stadtpanorama das (PL die Stadtpanoramen) panorama miasta, widok miasta
6. Stadtpräsident der (PL die Stadtpräsidenten) przewodniczący rady miasta, prezydent miasta
7. Ereignis das (PL die Ereignisse) zdarzenie, wydarzenie; das Ereignis des Jahres wydarzenie roku; ein bedeutendes/historisches Ereignis znaczące/historyczne wydarzenie; das Konzert war ein Ereignis für unsere Stadt ten koncert był wydarzeniem dla naszego miasta; ein freudiges Ereignis radosne wydarzenie, przen. narodziny dziecka
8. Siedlung die (PL die Siedlungen) osiedle, osada; er wohnt in einer modernen Siedlung am Stadtrand on mieszka na nowoczesnym osiedlu na obrzeżach miasta; eine römische Siedlung rzymska osada; (nur Singular) osadnictwo
9. südlich przymiotnik, przysłówek + GEN na południe, w kierunku południowym; südlich von Warschau na południe od Warszawy; südlich der Stadt na południe od miasta
10. Licht das (nur Singular) światło, jasność; das (PL die Lichter) pot. oświetlenie, lampa; das Licht der Welt erblicken lit. ujrzeć światło dzienne; die Lichter der Großstadt światła wielkiego miasta; blasses Licht poświata; ans Licht kommen przen. wychodzić na światło dzienne; Licht in eine Sache bringen wyjaśniać sprawę
11. Großstadtbevölkerung die (nur Singular) ludność wielkiego miasta
12. Großstädter der (PL die Großstädter) mieszkaniec wielkiego miasta
13. Großstädterin die (PL die Großstädterinnen) mieszkanka wielkiego miasta
14. östlich przymiotnik, przysłówek + GEN wschodni, na wschód; östlich von Warschau na wschód od Warszawy; östlich der Stadt na wschód od miasta
15. durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać jemanden durch etwas kogoś przez coś; eine Aktion/eine Reform durchführen przeprowadzać akcję/reformę; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję; eine Operation/Messungen durchführen przeprowadzać operację/pomiary; er hat uns durch die ganze Ausstellung durchgeführt przeprowadził nas przez całą wystawę; die neue Autobahn führt mitten durch die Stadt durch nowa autostrada przebiega przez środek miasta
16. Müllwerker der (PL die Müllwerker) pracownik oczyszczania miasta
17. Stadtamt das (PL die Stadtämter) urząd miasta
18. Brink der (PL die Brinke) wyniosłość, błonie na obrzeżu miasta
19. Stadtbewohner der (PL die Stadtbewohner) mieszkaniec miasta
20. Entsorgung die (PL die Entsorgungen) usuwanie odpadów, oczyszczanie miasta
21. Städter der (PL die Städter) mieszczanin, mieszkaniec miasta
22. Städterin die (PL die Städterinnen) mieszczanka, mieszkanka miasta
23. Stadthaus das (PL die Stadthäuser) budynek w mieście, ratusz, budynek mieszczący urząd miasta
24. Stadtgeschichte die (PL die Stadtgeschichten) historia miasta
25. nördlich przymiotnik, przysłówek + GEN północny, na północ; nördlich von Warschau na północ od Warszawy; nördlich der Stadt na północ od miasta
26. Stadtgründung die (PL die Stadtgründungen) założenie miasta
27. Stadtkarte die (PL die Stadtkarten) mapa miasta
28. Stadtkern der (PL die Stadtkerne) serce miasta, śródmieście
29. mitten przysłówek w środku, na środku; mitten in der Nacht/Stadt w środku nocy/miasta
30. Stadtmensch der (PL die Stadtmenschen) mieszkaniec miasta, mieszczuch

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.