SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
plötzlich przymiotnik, przysłówek nagły, niespodziewany, nagle; ein plötzlicher Temperatursturz nagły spadek temperatury; eine plötzliche Wende niespodziewany zwrot
urplötzlich przymiotnik, przysłówek zupełnie niespodziany, nagły, zupełnie niespodzianie, nagle
unsanft przymiotnik, przysłówek niedelikatny, nagle, ostro
aufspringen czasownik springt auf, sprang auf, ist aufgesprungen podskakiwać, wyskakiwać, zrywać się, nagle rozwierać się (o drzwiach), pękać (o skórze), otwierać się (o pączkach); vor Freude aufspringen podskakiwać z radości; die Tür ist aufgesprungen drzwi nagle otworzyły się; der Ball sprang hinter der Torlinie auf piłka odbiła się za linią bramkową; aufgesprungene Lippen popękane wargi
jählings przysłówek lit. nagle, raptownie, stromo; er sprang jählings auf nagle się zerwał
einbrechen czasownik bricht ein, brach ein, hat eingebrochen włamywać się in + AKK do; (ist eingebrochen) wdzierać się, wtargnąć, zapadać się, nagle nadchodzić, zapadać; er ist auf dem Eis eingebrochen lud się pod nim załamał; der Winter/die Kälte brach ein zima nadeszła nagle/zimno wtargnęło; die Nachfrage ist eingebrochen popyt załamał się; die Nacht ist eingebrochen noc zapadła
gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw, być konfrontowanym jemandem/einer Sache kogoś/czegoś/z kimś/czymś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
abrupt przymiotnik, przysłówek raptowny, nagły, niespodziewany, urywany, bez związku, raptownie, nagle
schockartig przymiotnik, przysłówek nagły, szokowy, nagle, szokowo
eintreten czasownik tritt ein, trat ein, ist eingetreten wchodzić, wydarzać się, zdarzać się, występować, następować; mit jemandem in Verhandlungen eintreten rozpoczynać z kimś negocjacje; bitte, treten Sie ein! proszę wejść!; in eine Partei eintreten wstępować do partii; plötzlich trat Stille ein nagle nastąpiła cisza; sein Tod war am frühen Morgen eingetreten jego śmierć nastąpiła wczesnym rankiem; es trat eine Besserung ihres Befindens ein nastąpiła poprawa jego samopoczucia
einmal przysłówek raz, pewnego razu, kiedyś, niegdyś; auf einmal nagle, naraz
umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
schnellen czasownik schnellt, schnellte, ist geschnellt podrywać się, podskakiwać, raptownie wznosić się, wzbijać się; ein Fisch schnellt aus dem Wasser ryba wyskakuje z wody; die Preise schnellten in die Höhe ceny nagle podskoczyły; (hat geschnellt) prztykać mit den Fingern palcami, szybko rzucać, ciskać, miotać
durchsacken czasownik sackt durch, sackte durch, ist durchgesackt raptownie tracić wysokość; das Flugzeug ist durchgesackt samolot nagle stracił wysokość
hereinplatzen czasownik platzt herein, platzte herein, hat hereingeplatzt wpadać nagle bei jemandem na kogoś; in ein Gespräch hereinplatzen wtrącać się do rozmowy
jäh przymiotnik, przysłówek nagły, gwałtowny, raptowny, spadzisty, stromy, urwisty, nagle, gwałtownie, raptownie, spadziście, stromo, urwiście; ein jäher Tod nagła śmierć
schlagartig przymiotnik, przysłówek nagły, momentalny, nagle, momentalnie
auffliegen czasownik fliegt auf, flog auf, ist aufgeflogen wzlatywać, wznosić się, wylatywać w powietrze, rozwierać się (okno), pot. wpaść, skończyć się nagle wskutek ujawnienia; der Rauschgiftschmuggel ist aufgeflogen przemyt narkotyków został wykryty
Knall der (PL die Knalle) huk, trzask; mit Knall und Fall pot. nagle, ni z tego ni z owego; einen Knall haben pot. mieć fioła, być świrniętym
aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
unvermutet przymiotnik, przysłówek niespodziewany, niespodziany, nieoczekiwany, nagły, raptowny, niespodziewanie, niespodzianie, nieoczekiwanie, nagle, raptownie, znienacka
unversehens przysłówek znienacka, raptem, niespodziewanie, niespodzianie, nagle
weshalb przysłówek dlaczego, czemu, dlatego; sag mir bitte, weshalb du geweint hast powiedz proszę, czemu płakałeś; sie war plötzlich krank geworden, weshalb sie nicht kommen konnte nagle zachorowała, dlatego nie mogła przyjść
aufkreuzen czasownik kreuzt auf, kreuzte auf, ist aufgekreuzt pot. pojawiać się, zjawiać się (nagle)
aufbäumen czasownik bäumt auf, bäumte auf, hat aufgebäumt; sich aufbäumen stawać dęba; das Pferd bäumte sich jäh auf koń nagle stanął dęba; sich gegen sein Schicksal aufbäumen buntować się przeciw losowi; alles in ihr bäumte sich dagegen auf wszystko się w niej burzyło przeciw temu
durchschießen czasownik schießt durch, schoss durch, hat durchgeschossen strzelać przez coś; durchschießt, durchschoss, hat durchschossen przestrzelić, interliniować, interfoliować, przemknąć, przelecieć der Kopf des Toten war von mehreren Kugeln durchschossen głowa zabitego była przestrzelona wieloma kulami; plötzlich durchschoss sie ein Gedanke nagle przemknęła jej myśl
Schwächeanfall der (PL die Schwächeanfälle) med. nagłe osłabienie
Aha-Erlebnis das (PL die Aha-Erlebnisse) nagłe olśnienie
Wintereinbruch der (PL die Wintereinbrüche) nagłe nastanie zimy, atak zimy
Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zawsze, wgniecenie, smakować, von, Lieferbedingungen, czasami, niektóra, einzige, dotrzymywać, kosztować, betreute, anschaffen, anwenden, Geburtstag, abweichen, behindern, Schmand, veröffentlichen, Lücke, gewillt, Länge, Körperteil, Königsfamilie, Güterverkehr, zaoczne, firma

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków