Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Wissenschaft die (PL die Wissenschaften) nauka, umiejętność, pot. wiedza, wiadomości; angewandte Wissenschaft nauka stosowana
2. Lehre die (PL die Lehren) nauka, teoria, doktryna, nauczka, morał, rada, termin, praktyki, rel. nauczanie; jemandem eine Lehre geben dać komuś nauczkę
3. Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia, studiowanie; postgraduales Studium studia podyplomowe; das medizinische Studium studia medyczne
4. Unterricht der (mst Singular, manchmal die Unterrichtstunden oder die Unterrichte) lekcja, nauka, lekcje, zajęcia; Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zajęcia pozalekcyjne
5. Physikunterricht der (nur Singular) zajęcia z fizyki, nauka fizyki
6. naturkundlich przymiotnik przyrodniczy, związany z nauką przyrody
7. Gesundheitslehre die (nur Singular) nauka o higienie
8. Skiunterricht der (nur Singular) nauka jazdy na nartach, lekcje jazdy na nartach
9. Forstwissenschaft die (PL die Forstwissenschaften) leśnictwo (nauka)
10. Ausbildung die (PL die Ausbildungen) wykształcenie, doskonalenie, rozwijanie, wyćwiczenie, edukacja; Ausbildung für den Beruf nauka zawodu; Ausbildung am Arbeitsplatz kształcenie w miejscu pracy
11. Finanzwissenschaft die (PL die Finanzwissenschaften) nauka o finansach
12. Naturwissenschaft die (PL die Naturwissenschaften) nauka przyrodnicza
13. Religionsunterricht der (PL die Religionsunterrichte) nauka religii, lekcja religii
14. Wortlehre die (nur Singular) jęz. nauka o częściach mowy, morfologia
15. Hauswirtschaft die (PL die Hauswirtschaften, mst Singular) gospodarstwo domowe, nauka gospodarowania
16. Betriebswirtschaftslehre die (nur Singular) nauka ekonomiki przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstwa, ekonomika produkcji
17. Sprachkunde die (nur Singular) nauka o języku
18. Staatslehre die (nur Singular) nauka o państwie
19. Klavierunterricht der (nur Singular) nauka gry na pianinie, zajęcia z gry na pianinie
20. Kunstwissenschaft die (PL die Kunstwissenschaften) nauka o sztuce
21. Gesellschaftswissenschaft die (nur Singular) socjologia, nauka o społeczeństwie; Gesellschaftswissenschaften nauki społeczne
22. Verhaltenswissenschaft die (nur Singular) nauka o zachowaniu zwierząt, etologia
23. Bezugswissenschaft die (PL die Bezugswissenschaften) nauka pomocnicza
24. Hilfswissenschaft die (PL die Hilfswissenschaften) nauka pomocnicza
25. Schwimmunterricht der (nur Singular) nauka pływania
26. Gesangunterricht der (PL die Gesangunterrichte, mst Singular) nauka śpiewu, lekcje śpiewu
27. Tauchenlernen das (nur Singular) nauka nurkowania
28. Geigenunterricht der (nur Singular) nauka gry na skrzypcach, lekcje gry na skrzypcach
29. Flötenunterricht der (nur Singular) nauka gry na flecie, lekcje gry na flecie
30. Sittenlehre die (PL die Sittenlehren) nauka o moralności, etyka

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A