SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
neben przyimek + DAT/AKK obok, przy, oprócz, poza; links neben dem Eingang na lewo przy wejściu; neben jemandem/etwas stehen stać obok kogoś/czegoś; er sitzt neben seinem Bruder on siedzi obok swojego brata; wir brauchen neben Papier und Schere auch Leim oprócz papieru i nożyczek potrzebujemy też kleju; neben ihm siehst du aus wie ein Riese przy nim wyglądasz jak olbrzym, w porównaniu z nim jesteś olbrzymem
dabei przysłówek obok, przy tym, oprócz tego, nadto; es ist nichts dabei to nic takiego, to nic trudnego
vorbei przysłówek obok, mimo; vorbei sein minąć
daneben przysłówek obok, oprócz tego; daneben sein źle się czuć, dziwnie się czuć
seitlich przymiotnik, przysłówek boczny, z boku, na boku; przyimek +GEN obok
hinüberschauen czasownik schaut hinüber, schaute hinüber, hat hinübergeschaut reg. spoglądać na tamtą stronę, pot. zająć się kimś przechodząc obok
gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
hieran przysłówek tu, do tego, o to, przy tym, obok tego; kannst du dich hieran erinnern? przypominasz to sobie?; hieran zweifle ich wątpię w to
nebenan przysłówek tuż obok
nebeneinander przysłówek obok siebie
aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
Nebenraum der (PL die Nebenräume) pomieszczenie dodatkowe, pomieszczenie obok
nebenstehend przymiotnik zamieszczony obok
vorübergehen czasownik geht vorüber, ging vorüber, ist vorübergegangen przechodzić an jemandem obok kogoś, mijać, upływać, przechodzić; eine Gelegenheit vorübergehen lassen przepuszczać okazję; im Vorübergehen mimochodem, przy okazji
haarscharf przymiotnik, przysłówek dokładny, bardzo blisko, tuż obok, bardzo dokładnie
beieinander przysłówek przy sobie, obok siebie
vorbeifahren czasownik fährt vorbei, fuhr vorbei, ist vorbeigefahren przejeżdżać, wstępować, wpadać, podrzucać; an jemandem/etwas vorbeifahren przejeżdżać obok kogoś/czegoś; bei jemandem vorbeifahren wstępować do kogoś
vorbeiführen czasownik führt vorbei, führte vorbei, hat vorbeigeführen prowadzić, przebiegać an einer Sache obok czegoś
vorbeigehen czasownik geht vorbei, ging vorbei, ist vorbeigegangen przechodzić, mijać, wstępować; an jemandem vorbeigehen przechodzić obok kogoś; bei jemandem vorbeigehen wstępować do kogoś
Beifahrersitz der (PL die Beifahrersitze) miejsce obok kierowcy
vorbeilaufen czasownik läuft vorbei, lief vorbei, ist vorbeigelaufen przebiegać an jemandem obok kogoś
vorbeirasen czasownik rast vorbei, raste vorbei, ist vorbeigerast przemykać an jemandem obok kogoś
scheinen czasownik scheint, schien, hat geschienen świecić, zdawać się, wydawać się; der Mond scheint hell księżyc świeci jasno; am hellsten von allen Sternen schien Sirius najjaśniej ze wszystkich gwiazd świecił Syriusz; seine Erklärung scheint mir plausibel jego wyjaśnienie wydaje mi się przekonujące; neben den Wolkenkratzern schien die Kathedrale geradezu winzig obok drapaczy chmur katedra wydawała się wręcz nikła
vorbeischlängeln czasownik schlängelt vorbei, schlängelte vorbei, hat vorbeigeschlängelt; sich vorbeischlängeln przeciskać się obok an jemandem kogoś
vorbeiwandern czasownik wandert vorbei, wanderte vorbei, ist vorbeigewandert wędrować obok
Anrainer der (PL die Anrainer) właściciel sąsiedniej nieruchomości, sąsiad mieszkający w domu obok

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
przegrywać, Fortpflanzung, gotowe, za, składać, anpeilen, składacz, indem, cały, PR-Abteilung, weit, Voranschlag, Lkw, czas, Vedute, przywracać, Frechdachs, chrom, vertippen, dbać, Nashorn, wariant, centrum handlowe, Nation, Zuge, Jugend

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków