Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-21 15:40

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. b. skrót od bei, beim przy, u
2. mithilfe przyimek +GEN przy pomocy, za pomocą, przy użyciu; mithilfe eines Kollegen przy pomocy kolegi
3. hierbei przysłówek przy tym, podczas tego, przy tej okazji, w związku z tym; hierbei handelt es sich um... chodzi przy tym o...
4. neben przyimek + DAT/AKK obok, przy, oprócz, poza; links neben dem Eingang na lewo przy wejściu; neben jemandem/etwas stehen stać obok kogoś/czegoś; er sitzt neben seinem Bruder on siedzi obok swojego brata; wir brauchen neben Papier und Schere auch Leim oprócz papieru i nożyczek potrzebujemy też kleju; neben ihm siehst du aus wie ein Riese przy nim wyglądasz jak olbrzym, w porównaniu z nim jesteś olbrzymem
5. an przyimek + DAT/AKK na, przy, nad, u, do
6. bei przyimek + DAT u, przy, koło; bei uns u nas; bei Tage za dnia; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; bei Berlin pod Berlinem; bei Gefahr w razie niebezpieczeństwa
7. Herd der (PL die Herde) piec kuchenny, kuchnia, kuchenka, piekarnik, przen. med. ognisko; am heimischen/häuslichen Herd przy domowym ognisku; ein eigener Herd ist Goldes wert lepszy ciasny, ale własny; am Herd stehen pot. stać przy garach
8. Autobahnraststätte die (PL die Autobahnraststätten) restauracja z parkingiem przy autostradzie, zajazd przy autostradzie
9. Tisch der (PL die Tische) stół; am Tisch sitzen siedzieć przy stole; sich an den Tisch setzen siadać do stołu; den Tisch decken nakrywać do stołu; am runden Tisch przy okrągłym stole; vom grünen Tisch zza biurka, biurokratycznie; die Trennung von Tisch und Bett rozdział od stołu i łoża; einen guten Tisch führen prowadzić dobrą kuchnię
10. Raststätte die (PL die Raststätten) restauracja z parkingiem przy autostradzie, zajazd przy autostradzie
11. aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
12. vertippen czasownik vertippt, vertippte, hat vertippt; sich vertippen mylić się przy pisaniu na klawiaturze, mylić się przy maszynopisaniu
13. ausreden czasownik redet aus, redete aus, hat ausgeredet wyperswadować, wybijać z głowy, mówić do końca, przestać mówić, uzgadniać; sich (DAT) etwas nicht ausreden lassen obstawać przy czymś, upierać się przy czymś; lass mich doch ausreden! pozwól mi skończyć!
14. Kaffeeklatsch der (PL die Kaffeeklatsche) spotkanie przy kawie, plotki przy kawie
15. Satteltasche die (PL die Satteltaschen) torba przy siodle, torba przy siodełku, sakwa, torba narzędziowa
16. Ausschluss der (PL die Ausschlüsse) wykluczenie, wyłączenie, prawn. prekluzja, przen. ostracyzm; unter Ausschluss der Öffentlichkeit przy drzwiach zamkniętych
17. nesteln czasownik nestelt, nestelte, hat genestelt pot. grzebać, majstrować an etwas (DAT) przy czymś
18. Rechthaberei die (nur Singular) przekonanie o swojej racji, obstawanie przy swoim zdaniu, upór, upartość
19. weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
20. partout przysłówek ; etwas partout wollen obstawać przy czymś; etwas partout nicht wollen za nic nie chcieć czegoś
21. fummeln czasownik fummelt, fummelte, hat gefummelt majstrować, dłubać an etwas (DAT) przy czymś; macać, obmacywać
22. handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
23. zahlbar przymiotnik płatny; zahlbar bei Erhalt/binnen sieben Tagen płatny przy odbiorze/w trerminie siedmiu dni; zahlbar in drei Monatsraten płatny w trzech miesięcznych ratach
24. Zeile die (PL die Zeilen) wiersz, linijka, wers, rząd, szereg; der Brief war nur wenige Zeilen lang list miał tylko kilka linijek długości; beim Lesen eine Zeile auslassen opuścić linijkę przy czytaniu; eine neue Zeile anfangen zacząć od nowego wiersza; jemandem ein paar Zeilen schreiben napisać do kogoś kilka linijek; mehrere Zeilen kleiner Häuser kilka rzędów małych domów
25. woran przysłówek na czym, nad czym, o czym, po czym, przy czym, na co; woran arbeitest du gerade? nad czym właśnie pracujesz?; woran denkst du gerade? o czym właśnie myślisz?; woran ist sie gestorben? na co zmarła?
26. worauf przysłówek na czym, na co, po czym, do czego, przy czym; worauf wartest du? na co czekasz?
27. daran przysłówek przy tym, na tym
28. Nagelhaut die (PL die Nagelhäute) skórka przy paznokciu
29. Nagelhautentferner der (PL die Nagelhautentferner) preparat do usuwania skórki przy paznokciach
30. Oberstaatsanwalt der (PL die Oberstaatsanwälte) prokurator naczelny przy Sądzie Krajowym

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A