SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

 
Letzte der/die/das (PL die Letzten) ostatni, ostatnia, ostatnie; Helmut kam als Letzter Helmut przyszedł ostatni; ich gäbe das Letzte dafür hin oddałbym za to ostatnią koszulę
letzter przymiotnik ostatni
äußerste przymiotnik ostatni, ostateczny, najodleglejszy, skrajny, największy; eine Sache von äußerster Bedeutung sprawa największej wagi; die äußerste Rechte skrajna prawica
jüngstvergangen przymiotnik ostatni, niedawny
hinterer przymiotnik tylny, ostatni
neuerlich przymiotnik, przysłówek niedawny, ostatni, ponowny, niedawno, ostatnio, ponownie
unterste przymiotnik najniższy, ostatni
Absacker der (PL die Absacker) pot. rozchodniak, ostatni drink, ostatni kieliszek
letzte przymiotnik ostatnia (fem. Sg), ostatnie, ostatni (Pl); in letzter Zeit w ostatnim czasie
letztes przymiotnik ostatnie; das letzte Mal ostatni raz; zum letzten Mal ostatnim razem
letztmals przysłówek ostatni raz
letztmöglich przymiotnik ostatni możliwy
Spargroschen der (PL die Spargroschen) ostatni zaoszczędzony grosz, przen. wdowi grosz
letzterer przymiotnik ostatni
Sargnagel der (PL die Sargnägel) gwóźdź do trumny, pot. żart. papieros; der letzte Sargnagel przen. ostatni gwóźdź do trumny
Bastion die (PL die Bastionen) bastion, twierdza; die letzte Bastion przen. ostatni bastion
Schlussquartal das (PL die Schlussquartale) końcowy kwartał, ostatni kwartał
zuletzt przysłówek na końcu, ostatnio; bis zuletzt do końca; wer zuletzt lacht, lacht am besten ten się śmieje, kto się śmieje ostatni
Schrei der (PL die Schreie) krzyk; der letzte Schrei ostatni krzyk (mody)
Rosenmontag der (PL die Rosenmontage) ostatni poniedziałek karnawału
Sarg der (PL die Särge) trumna; den letzten Nagel in den Sarg treiben/schlagen przen. wbijać ostatni gwóźdź do trumny

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
verdummen, znasz, vorlegen, darbieten, zależny, bereitstellen, radioterapia, sprechen, singen, sein, schlafen, marzec, stechen, lesen, lewej, element, sonst, Finder, Ausstellung, verschleppen, vermissen, befassen, zücken, kod, Wahl, Durchschnitt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków