SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Vertragswerk das (PL die Vertragswerke) porozumienie
Übereinkommen das (PL die Übereinkommen) porozumienie, ugoda, układ, umowa, konwencja; ein Übereinkommen erzielen dojść do porozumienia; ein Übereinkommen treffen zawrzeć układ
Übereinkunft die (PL die Übereinkünfte) porozumienie, ugoda, układ, umowa, konwencja; eine Übereinkunft erzielen dojść do porozumienia; eine Übereinkunft treffen zawrzeć układ
Verständigung die (PL die Verständigungen) zawiadomienie, porozumienie, ugoda
Verabredung die (PL die Verabredungen) umowa, porozumienie, spotkanie
Einvernehmen das (nur Singular) zgoda, porozumienie
Preisvereinbarung die (PL die Preisvereinbarungen) ekon. porozumienie cenowe; stillschweigende Preisvereinbarung ciche porozumienie dotyczące ceny, zmowa cenowa
Gerichtsstandsvereinbarung die (PL die Gerichtsstandsvereinbarungen) prawn. porozumienie co do właściwości miejscowej sądu
Preisabsprache die (PL die Preisabsprachen) ekon. porozumienie cenowe, zmowa cenowa
Einverständnis das (PL die Einverständnisse) aprobata, zgoda, porozumienie
Betriebsvereinbarung die (PL die Betriebsvereinbarungen) prawn. porozumienie zakładowe
Vereinbarung die (PL die Vereinbarungen) ustalenie, ugoda, porozumienie, układ, umowa, uzgodnienie; laut Vereinbarung zgodnie z umową
Atomabkommen das (PL die Atomabkommen) polit. układ atomowy, porozumienie w sprawie broni nuklearnej
Regierungsabkommen das (PL die Regierungsabkommen) porozumienie międzyrządowe
Kaufabrede die (PL die Kaufabreden, mst Singular) porozumienie się co do zakupu
Nachtragsvereinbarung (PL die Nachtragsvereinbarungen) prawn. uzgodnienie aneksu, porozumienie w sprawie aneksu
Angebotsabsprache die (PL die Angebotsabsprachen) ekon. porozumienie cenowe
Ausgleich der (PL die Ausgleiche) wyrównanie, odszkodowanie, ugoda, porozumienie, kompromis; der (nur Singular) sport remis; zum Ausgleich für etwas dla zrównoważenia czegoś; den Ausgleich erzielen doprowadzić do remisu
Abstimmung die (PL die Abstimmungen) głosowanie, plebiscyt, strojenie, porozumienie
Lohnabschluss der (PL die Lohnabschlüsse) porozumienie płacowe
Völkerverständigung die (PL die Völkerverständigungen) porozumienie między narodami

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
abknabbern, Paris, interessante, Weichsel, Hausfrau, überdurchschnittlich, Trittbrett, ciężarek, dopen, Speedwayrennen, Sparstrumpf, ciężka praca, skąd, neuestens, auflachen, pozyskanie, Carport, Vermieterin, heruntergehen, Frühaufsteher, obrotowy, stillen, Weilchen, login, nieszczęśliwy, Verelendung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków