SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Bedarf der (nur Singular) potrzeba, zapotrzebowanie, ekon. popyt; bei Bedarf w razie potrzeby; je nach Bedarf w miarę potrzeby
Bedürfnis das (PL die Bedürfnisse) potrzeba; seine Bedürfnisse befriedigen zaspokajać swoje potrzeby; sein Bedürfnis verrichten załatwić swoją potrzebę fizjologiczną
Bedürftigkeit die (nur Singular) potrzeba, bieda
Not die (PL die Nöte) potrzeba, nędza, bieda; zur Not w razie potrzeby; in Not sein być w potrzebie; Not leidend cierpiący biedę
Notfall der (PL die Notfälle) pilna potrzeba, nagła potrzeba, doraźna potrzeba, nagły przypadek; im Notfall w razie nagłej potrzeby
Klärungsbedarf der (nur Singular) potrzeba wyjaśnienia; wenn weiterer Klärungsbedarf besteht jeżeli istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia
Nachholbedarf der (nur Singular) potrzeba nadrobienia, potrzeba powetowania sobie, ekon. popyt odłożony
Anlehnungsbedürfnis das (nur Singular) potrzeba oparcia w kimś, potrzeba bliskiego kontaktu
Nötigung die (PL die Nötigungen) przymus, naleganie, usilna prośba, prawn. wymuszenie, zmuszenie; Nötigung zur Unzucht zmuszanie do nierządu; (nur Singular) potrzeba
Lebensgrundlage die (PL die Lebensgrundlagen) podstawa bytowa, podstawowa potrzeba; die natürlichen Lebensgrundlagen zasoby naturalne, naturalne podstawy egzystencji
Erfordernis das (PL die Erfordernisse) warunek, wymóg, wymaganie, potrzeba
Geldnot die (PL die Geldnöte) potrzeba finansowa
Luftnot die (nur Singular) potrzeba powietrza, brak tchu, zadyszka, duszność
Mitteilungsbedürfnis das (nur Singular) potrzeba zwierzenia się
Gebot das (PL die Gebote) rel. przykazanie, nakaz, zasada, wymóg, oferta, potrzeba; Gebote beachten przestrzegać przykazań; die Zehn Gebote Gottes rel. dziesięć przykazań Bożych, dekalog; Sicherheit ist oberstes Gebot bezpieczeństwo to zasada naczelna
Handlungsbedarf der (nur Singular) potrzeba działania
Hilfsbedürftigkeit die (nur Singular) potrzeba pomocy, niezaradność
Geldbedarf der (nur Singular) potrzeba finansowa
Pflegebedürftigkeit die (nur Singular) potrzeba korzystania z opieki
Grundbedürfnis das (PL die Grundbedürfnisse) podstawowa potrzeba
Aufklärungsbedarf der (nur Singular) potrzeba uświadomienia
Notdurft die (nur Singular) potrzeba fizjologiczna, potrzeby bytowe; seine Notdurft verrichten załatwiać się
Rechtsschutzbedürfnis das (nur Singular) prawn. potrzeba ochrony prawnej
nötig przymiotnik, przysłówek potrzebny, konieczny, niezbędny, potrzebnie, koniecznie, niezbędnie; mit der nötigen Vorsicht z należytą ostrożnością; wenn nötig jeśli to konieczne; das war wirklich nicht nötig to naprawdę nie było konieczne; das Nötigste to, co niezbędne; etwas nötig finden uważać coś za konieczne; ich muss mal ganz nötig pot. muszę za potrzebą

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
potrzeba, Filter, konserwator, vorbildlich, Tanzkurs, lässt, fokussieren, but, lagenweise, Briefträger, bastelt, terminieren, Schippe, Sippe, zuziehen, farmer, voll, gewichten, mutig, pozostałość, gut, zugig, Dozent, ignorieren,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków