SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Position die (PL die Positionen) pozycja, stanowisko, położenie; eine führende Position kierownicze stanowisko
Stellenwert der (PL die Stellenwerte) ranga, pozycja, znaczenie
Stellung die (PL die Stellungen) stanowisko, pozycja, posada, urząd, miejsce pracy, ustawienie; in liegender/kniender Stellung w pozycji leżącej/klęczącej; eine führende Stellung einnehmen zajmować kierownicze stanowisko; eine Stellung bekleiden piastować urząd; zu etwas Stellung nehmen ustosunkowywać się do czegoś; neue Stellungen beziehen mil. zajmować nowe pozycje; die Stellung halten stać na posterunku
Schonhaltung die (PL die Schonhaltungen) med. pozycja oszczędzająca, pozycja przeciwbólowa
Status der (PL die Status) status, stan, pozycja; Status quo status quo; sozialer Status pozycja społeczna
Yogasitz der (nur Singular) pozycja kwiatu, pozycja lotosu
Vorrangstellung die (nur Singular) prymat, dominująca pozycja
VB skrót od Verhandlungsbasis podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach; Preis VB cena do negocjacji
Zwangshaltung die (PL die Zwangshaltungen) med. pozycja wymuszona
Schaltposition die (PL die Schaltpositionen) pozycja przełącznika
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
Marktlage die (PL die Marktlagen) sytuacja rynkowa, pozycja na rynku
Sonderstellung die (PL die Sonderstellungen) uprzywilejowana pozycja
Anschlag der (PL die Anschläge) plakat, obwieszczenie, uderzenie (w klawiaturę), zamach, tech. opór (pedału), skrajna pozycja, ekon. kalkulacja kosztów; auf jemanden einen Anschlag verüben dokonać zamachu na kogoś; 60 Anschläge pro Zeile infor. 60 znaków w linijce; den Hahn bis zum Anschlag aufdrehen odkręcić kurek do oporu; am Anschlag sein być u kresu wytrzymałości
Reiterstellung die (PL die Reiterstellungen) pozycja seksualna na jeźdźca
Reitstellung die (PL die Reitstellungen) pozycja seksualna na jeźdźca
Stichwort das (PL die Stichwörter) hasło (w słowniku), hasło (sygnał), pozycja (w rejestrze)
Posten der (PL die Posten) posada, stanowisko, posterunek, wartownik, pozycja, partia; einen ruhigen Posten haben pot. mieć ciepłą posadkę
Abwehrstellung die (PL die Abwehrstellungen) pozycja obronna
Schlüsselposition die (PL die Schlüsselpositionen) kluczowa pozycja
Besteck das (PL die Bestecke) sztućce, med. instrumentarium, narzędzia, naut. pozycja statku; silbernes Besteck srebrne sztućce
Schlüsselstellung die (PL die Schlüsselstellungen) kluczowa pozycja
Parkposition die (PL die Parkpositionen) miejsce postoju, miejsce parkowania, pozycja postojowa
Verteidigungsstellung die (PL die Verteidigungsstellungen) pozycja obronna, stanowisko obronne
Verhandlungsbasis die (PL die Verhandlungsbasen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach
Abseitsstellung die (PL die Abseitsstellungen) sport pozycja spalona
Monopolstellung die (PL die Monopolstellungen) pozycja monopolisty
Machtstellung die (PL die Machtstellungen) wpływowa pozycja
Präferenzstellung die (nur Singular) pozycja uprzywilejowana
Ausgangsposition die (PL die Ausgangspositionen) pozycja wyjściowa

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
verschmutzen, verhängen, einhalten, element, überfordern, gedeihen, vermeiden, unübersichtlich, Flasche, tapicer, Beratungsgespräch, intervenieren, Beratungsfirma, Beratungsdienst, nachweisen, bergen, ermutigen, dichten, kaum, Sperre, bunt, Gutachten, przedyskutować, Warnung, Blumenwiese, wynosić

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków