SŁOWNIK DEPL.PL
Rechtsberatung die (PL die Rechtsberatungen) poradnictwo prawne, doradztwo prawne; eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen korzystać z poradnictwa prawnego, zasięgać porady prawnej; unentgeltliche Rechtsberatung bezpłatne poradnictwo prawne
Schuldenbremse die (PL die Schuldenbremsen) ekon. rozwiązanie prawne ograniczające zadłużenie publiczne; Schuldenbremse aussetzen zawieszać rozwiązania ograniczające zadłużenie publiczne; Aussetzung der Schuldenbremse zawieszenie rozwiązań ograniczających zadłużenie publiczne
Rechtsvermutung die (PL die Rechtsvermutungen) prawn. domniemanie prawne
Beratung die (PL die Beratungen) porada, narada, konsultacja, konsylium, doradztwo, poradnictwo, konsulting, poradnia; individuelle Beratung porada indywidualna, indywidualne doradztwo; ärztliche Beratung konsultacja lekarska; rechtliche Beratung leisten świadczyć poradnictwo prawne
Rechtssicherheit die (nur Singular) pewność prawna, bezpieczeństwo prawne
Rechtsgut das (PL die Rechtsgüter) dobro prawne, dobro chronione prawem
Rechtsbegriff der (PL die Rechtsbegriffe) pojęcie prawne
Rechtsbelehrung die (PL die Rechtsbelehrungen) pouczenie prawne
Rechtsfolge die (PL die Rechtsfolgen) prawn. następstwo prawne
Verrechtlichung die (nur Singular) uregulowanie prawne
Rechtsgrundsatz der (PL die Rechtsgrundsätze) prawn. zasada prawna; allgemeine Rechtsgrundsätze powszechne zasady prawne
normkonkretisierend przymiotnik prawn. konkretyzujący normy prawne
Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
prawne, sprawy, gefehlt, kapusta, verdeckt, ungeduldig, pietruszka, separator, einen, modrig, chrzan, psychika, vereinen, sowa, pieprz, patriarchat, Art, stabilizacja, melon, Ast, zbliżenie, poziomka, siekiera, innym, groch, fasola

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków