schicken - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 08:35

  • Haseł: 58325


1. schicken czasownik schickt, schickte, hat geschickt posyłać, wysyłać, przysyłać; nach jemandem schicken posyłać po kogoś; zu jemandem schicken posyłać do kogoś; Geld schicken przekazywać pieniądze; sich schicken wypadać, godzić się, uchodzić, składać się; es schickt sich nicht to nie wypada; es schickte sich so tak się złożyło
2. Pension die (PL die Pensionen) pensjonat, nocleg i wyżywienie; (nur Singular) emerytura (urzędnika); halbe/volle Pension częściowe/pełne wyżywienie; in Pension gehen/sein przechodzić na emeryturę/być na emeryturze; jemanden in Pension schicken wysyłać kogoś na emeryturę
3. Anhang der (PL die Anhänge) dodatek, aneks, także infor. załącznik; etwas im Anhang schicken wysyłać coś w załączniku
4. Nachnahme die (PL die Nachnahmen) zaliczenie, pobranie; etwas per Nachnahme schicken przesyłać coś za zaliczeniem/pobraniem pocztowym
5. durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień
6. Brief der (PL die Briefe) list, dokument; offener Brief list otwarty; etwas als Brief schicken wysyłać coś w formie listu
7. SMS die/das (PL die SMS oder pot. die SMSen) sms; eine SMS erhalten otrzymać sms; jemandem eine SMS schicken wysłać komuś sms
8. Postpaket das (PL die Postpakete) paczka pocztowa; ein Postpaket abschicken/schicken wysyłać paczkę pocztową
9. Paket das (PL die Pakete) paczka, pakiet, opakowanie; ein Paket abschicken/schicken wysyłać paczkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.