SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
erinnern czasownik erinnert, erinnerte, hat erinnert przypominać; sie erinnert mich an meine Schwester ona przypomina mi moją siostrę; sich an jemanden erinnern przypominać sobie kogoś, pamiętać kogoś; sich einer Sache (DAT) / an etwas erinnern przypominać sobie coś
hieran przysłówek tu, do tego, o to, przy tym, obok tego; kannst du dich hieran erinnern? przypominasz to sobie?; hieran zweifle ich wątpię w to

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
angekündigt, ausgefallen, sanft, gelenkig, wylewać, ausschütteln, Unterschied, Gleichgewicht, studium, vorgenommen, fraktur, Beisein, Schönheitsideal, Stärke, Gnade, słup, Reihe, schießen, Uhrzeit, vorzüglich, Galaxie, Laufbahn, auszahlen, betrieblich, erfüllen, Mitbringsel

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków