•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-06 01:21

  • Haseł: 65715


1. sprechen czasownik spricht, sprach, hat gesprochen mówić, rozmawiać, rozprawiać, przemawiać, wypowiadać; Polnisch sprechen mówić po polsku; fließend Deutsch sprechen mówić płynnie po niemiecku; ein Gebet sprechen odmawiać modlitwę; ein Gedicht sprechen recytować wiersz; jemanden unter vier Augen sprechen rozmawiać z kimś w cztery oczy; von wem/wovon sprichst du? o kim/o czym mówisz?; von jemandem/etwas sprechen mówić o kimś/czymś
2. sprach czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika sprechen
3. spricht czasownik forma czasu teraźniejszego czasownika sprechen
4. gesprochen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika sprechen
5. heilig sprechen czasownik spricht heilig, sprach heilig, hat heilig gesprochen kanonizować
6. Klischee das (PL die Klischees) klisza, truizm, stereotyp; in Klischees sprechen mówić banały
7. schweizerdeutsch przymiotnik szwajcarski niemiecki; schweizerdeutsch sprechen mówić szwajcarskim niemieckim
8. anheben czasownik hebt an, hob an, hat angehoben podnosić, unosić, zaczynać zu sprechen mówić
9. Slang der (PL die Slangs) slang; Slang sprechen mówić slangiem
10. beginnen czasownik beginnt, begann, hat begonnen zaczynać, rozpoczynać, wszczynać, poczynać, zaczynać się, rozpoczynać się; sie begann zu sprechen zaczęła mówić
11. russisch przymiotnik rosyjski, po rosyjsku; Russisch język rosyjski; Russisch sprechen mówić po rosyjsku
12. gleichgültig przymiotnik obojętny, nieczuły, błahy; sich gleichgültig gegen jemanden/jemandem gegenüber benehmen zachowywać się obojętnie wobec kogoś; ein gleichgültiges Gesicht machen robić obojętną minę; über gleichgültige Dinge sprechen rozmawiać o błahych rzeczach; sie ist ihm nicht gleichgültig lit. ona nie jest mu obojętna
13. schuldig przymiotnik winny, winien, dłużny; jemanden für schuldig erklären/jemanden schuldig sprechen uznawać kogoś za winnego, uznawać kogoś winnym
14. verhalten czasownik verhält, verhielt, hat verhalten powstrzymywać, wstrzymywać, zatrzymywać, powściągać, tłumić; den Atem verhalten wstrzymywać oddech; das Lachen verhalten tłumić śmiech; sich verhalten zachowywać się, odnosić się; sich widersinnig verhalten zachowywać się absurdalnie; damit verhält sich so rzecz tak się ma, rzecz tak się przedstawia; przymiotnik tłumiony, zaparty, powściągliwy, ostrożny; mit verhaltener Stimme sprechen mówić stłumionym głosem
15. richtig przymiotnik, przysłówek poprawny, prawidłowy, właściwy, trafny, celny, stosowny, poprawnie, prawidłowo, właściwie, stosownie, słusznie, trafnie, dobrze; richtig stellen nastawić; richtig schön naprawdę ładnie; richtig sprechen mówić prawidłowo; richtige Maßnahme właściwy środek, stosowny środek
16. Machtwort das (PL die Machtworte); ein Machtwort sprechen autorytatywnie zdecydować
17. selig przymiotnik rel. błogosławiony, pot. błogi, zachwycony, podochocony; mein seliger Vater / meine selige Mutter mój świętej pamięci ojciec / moja świętej pamięci matka; Got hab ihn selig Panie, świeć nad jego duszą; jemanden selig sprechen beatyfikować kogoś
18. Polnisch das (nur Singular) język polski; Polnisch sprechen mówić po polsku
19. übereinander przysłówek jeden nad drugim; übereinander sprechen mówić jeden przez drugiego
20. akzentfrei przymiotnik, przysłówek bez akcentu; eine Fremdsprache akzentfrei sprechen mówić w języku obcym bez akcentu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu