SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Blockflöte - flet prosty
die Bratsche - altówka
das Cello - wiolonczela
das Cembalo - klawesyn
der Flügel - fortepian
die Geige - skrzypce
die Gitarre - gitara
die Harfe - harfa
das Klavier - pianino, fortepian
die Klarinette - klarnet
die Oboe - obój
die Orgel - organy
die Posaune - puzon
die Querflöte - flet poprzeczny
das Saxofon - saksofon
das Schlagzeug - perkusja
die Trompete - trąbka
das Waldhorn - waltornia

 
Umgang der (nur Singular) stosunki, towarzystwo, obchodzenie się
Beziehung die (PL die Beziehungen) wzgląd, stosunek, związek, kontakt; zu jemandem Beziehungen unterhalten utrzymywać z kimś stosunki; internationale Beziehungen stosunki międzynarodowe; Ursache-Wirkung-Beziehung związek przyczynowo-skutkowy; seine Beziehungen spielen lassen używać swoich wpływów
Wirtschaftsbeziehungen PL stosunki gospodarcze; internationale Wirtschaftsbeziehungen międzynarodowe stosunki gospodarcze
einleiten czasownik leitet ein, leitete ein, hat eingeleitet wprowadzać, wdrażać, rozpoczynać, zapoczątkować, zagajać, przedsiębrać, pisać wstęp; Beziehungen einleiten nawiązywać stosunki; eine Untersuchung einleiten wdrażać śledztwo, wszczynać śledztwo; Maßnahmen/Schritte einleiten przedsiębrać środki/kroki
zwischenmenschlich przymiotnik międzyludzki, interpersonalny; zwischenmenschliche Beziehungen stosunki międzyludzkie, relacje interpersonalne
international przymiotnik, przysłówek międzynarodowy, światowy, na całym świecie; internationales Recht prawo międzynarodowe; eine internationale Vereinbarung umowa międzynarodowa, układ międzynarodowy; internationaler Haftbefehl międzynarodowy nakaz aresztowania; Internationales Einheitensystem Międzynarodowy Układ Jednostek Miar; der Internationale Frauentag Międzynarodowy Dzień Kobiet; Internationaler Währungsfonds Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Internationales Olympisches Komitee Międzynarodowy Komitet Olimpijski; internationale Wirtschaftsbeziehungen międzynarodowe stosunki gospodarcze; internationale Wettbewerbsfähigkeit konkurencyjność międzynarodowa
Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport, obieg, spółkowanie; den Verkehr regeln regulować ruch; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; Banknoten in den Verkehr bringen wprowadzać banknoty do obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny; ruhender Verkehr nieaktywni uczestnicy ruchu drogowego; dienstlicher Verkehr stosunki służbowe; Verkehr mit jemandem haben odbywać z kimś stosunek
verkehren czasownik verkehrt, verkehrte, hat verkehrt obcować, przestawać, bywać, przeinaczać, kursować (np. o pociągach), odbywać stosunki (płciowe); bei jemandem oft verkehren często bywać u kogoś; Tatsachen verkehren przekręcać fakty
Besitzverhältnisse PL stosunki własnościowe
Handelsbeziehungen PL stosunki handlowe
Außenwirtschaft die (nur Singular) stosunki gospodarcze z zagranicą
Auslandsbeziehungen PL stosunki zagraniczne
Intimverkehr der (nur Singular) stosunki płciowe
Vermögensverhältnisse PL stosunki majątkowe
einrenken czasownik renkt ein, renkte ein, hat eingerenkt med. nastawiać; Beziehungen einrenken przen. naprawiać stosunki; sich einrenken układać się
Familienvärheltnisse PL stosunki rodzinne
Eigentumsverhältnisse PL stosunki własnościowe
Geschäftsbeziehung die (PL die Geschäftsbeziehungen) współpraca gospodarcza; Geschäftsbeziehungen stosunki gospodarcze, relacje gospodarcze
Geschäftsverbindungen PL stosunki handlowe
Geschäftsverkehr der (nur Singular) stosunki handlowe
beiderseitig przymiotnik obustronny, obopólny, dwustronny; beiderseitige Beziehungen polit. stosunki dwustronne

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
fuga, zdolności, zdolności językowe, hassen, maszynka do golenia, Inland, Geliebte, unberufen, przebieg, instalator, notdürftig, koń mechaniczny, kappt, delikatnie, erspähen, verpatzt, konsultant, Maler, wycieraczka, równia pochyła, kritikfähig, rauh, Watt, busola, konkret, Dorfkrug

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 15-07-2024 00:08


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków