SŁOWNIK DEPL.PL
aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
Einfluss der (PL die Einflüsse) wpływ; auf jemanden/etwas einen Einfluss ausüben/nehmen wywierać na kogoś/coś wpływ; unter jemandes Einfluss stehen być pod czyimś wypływem; seinen Einfluss geltend machen użyć swoich wpływów
trittsicher przymiotnik, przysłówek umożliwiający pewne stąpanie (posadzka), pewny swoich kroków, pewnym krokiem
Beziehung die (PL die Beziehungen) wzgląd, stosunek, związek, kontakt; zu jemandem Beziehungen unterhalten utrzymywać z kimś stosunki; internationale Beziehungen stosunki międzynarodowe; Ursache-Wirkung-Beziehung związek przyczynowo-skutkowy; seine Beziehungen spielen lassen używać swoich wpływów
ihr zaimek wy, jej, swój, swoje, swoją, ich, swoich
Verbindung die (PL die Verbindungen) związek, połączenie, powiązanie, chem. związek, tel. łączność; in Verbindung mit etwas w połączeniu z czymś, w związku z czymś; seine Verbindungen spielen lassen używać swoich powiązań, uruchamiać swoje koneksje
Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen korzystać z czegoś; seine Rechte in Anspruch nehmen korzystać ze swoich praw; ein Angebot in Anspruch nehmen skorzystać z oferty; einen Anspruch erheben wysuwać roszczenia, rościć sobie pretensje; viel Zeit in Anspruch nehmen zabierać wiele czasu; Anspruch auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś, być uprawnionym do czegoś
besuchen czasownik besucht, besuchte, hat besucht odwiedzać, wizytować, uczęszczać; jemanden besuchen odwiedzać kogoś; den Freund im Krankenhaus besuchen odwiedzać przyjaciela w szpitalu; der Arzt besucht seine Patienten lekarz odwiedza swoich pacjentów; eine Schule besuchen uczęszczać do szkoły; sie besucht Abendkurse ona uczęszcza na kursy wieczorowe; er hat die Kunstakademie in Hamburg besucht ukończył akademię sztuk pięknych w Hamburgu
zufriedenstellen czasownik stellt zufrieden, stellte zufrieden, hat zufriedengestellt satysfakcjonować, zadowalać seine Kunden swoich klientów
einbeziehen czasownik bezieht ein, bezog ein, hat einbezogen włączać, uwzględniać; etwas in seine Pläne einbeziehen uwzględniać coś w swoich planach
Grundsatz der (PL die Grundsätze) zasada, norma; an seinen Grundsätzen festhalten trzymać się swoich zasad
verspekulieren czasownik verspekuliert, verspekulierte, hat verspekuliert tracić na spekulacjach; sich verspekulieren pot. przeliczyć się, zawieść się w swoich rachubach


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
fu, erstochen, Befugnisüberschreitung, befugen, Hitzeschild, wissenschaftlich, wittern, Machbarkeitsstudie, Blazer, Dirndl, verdammt, promieniowanie, wyrzutnia, Vibration, naturalia, idiotka, komfortowy, Einbildung, rügen, dezynfekcja, gruntowny, erwichen, areszt, Ängstlichkeit, rozrywka, fleckig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków