Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-06 21:48

Haseł: 66610
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Höhepunkt der (PL die Höhepunkte) szczytowy punkt, szczyt, punkt kulminacyjny
2. Gipfel der (PL die Gipfel) szczyt, wierzchołek
3. Spitze die (PL die Spitzen) ostry koniec, spiczasty koniec, szczyt, wierzchołek, ostrze, grot, czub, koronka, archit. iglica; an der Spitze stehen stać na czele; Spitze! pot. super!; Spitze sein pot. być rewelacyjnym
4. Stufengiebel der (PL die Stufengiebel) archit. szczyt schodkowy
5. Treppengiebel der (PL die Treppengiebel) archit. szczyt schodkowy
6. Sondergipfel der (PL die Sondergipfel) polit. szczyt nadzwyczajny
7. Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają
8. Stoßverkehr der (nur Singular) szczyt komunikacyjny
9. Giebel der (PL die Giebel) archit. szczyt, ściana szczytowa, icht. karaś srebrzysty
10. Wellenberg der (PL die Wellenberge) także fiz. szczyt fali, grzbiet fali
11. Hochsaison die (nur Singular) szczyt sezonu
12. pushen czasownik pusht, pushte, hat gepusht pot. lansować, doprowadzać do sukcesu, żarg. handlować twardymi narkotykami; das neue Album pushen lansować nowy album; den Export pushen promować eksport; jemanden an die Spitze pushen doprowadzić kogoś na szczyt
13. gipfeln czasownik gipfelt, gipfelte, hat gegipfelt osiągać szczyt, kulminować
14. oben przysłówek na górze, w górze, u góry; oben auf der Liste na początku listy; nach oben gehen iść na górę (na wyższe piętro); oben erwähnt wyżej wymieniony; siehe oben patrz wyżej; ganz nach oben na sam szczyt
15. Weltgipfel der (PL die Weltgipfel) światowy szczyt
16. Anstieg der (PL die Anstiege) wznoszenie się, wzrost, przybór, wezbranie; der Anstieg zum Gipfel wejście na szczyt
17. Klimagipfel der (PL die Klimagipfel) szczyt klimatyczny
18. Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie
19. klimmen czasownik klimmt, klomm/klimmte, ist geklommen/geklimmt wspinać się; auf den Gipfel klimmen wspinać się na szczyt

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A