SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Höhepunkt der (PL die Höhepunkte) szczytowy punkt, szczyt, punkt kulminacyjny
Gipfel der (PL die Gipfel) szczyt, wierzchołek
Spitze die (PL die Spitzen) ostry koniec, spiczasty koniec, szczyt, wierzchołek, ostrze, grot, czub, koronka, archit. iglica; an der Spitze stehen stać na czele; Spitze! pot. super!; Spitze sein pot. być rewelacyjnym
Stufengiebel der (PL die Stufengiebel) archit. szczyt schodkowy
Treppengiebel der (PL die Treppengiebel) archit. szczyt schodkowy
Berggipfel der (PL die Berggipfel) szczyt góry
Sondergipfel der (PL die Sondergipfel) polit. szczyt nadzwyczajny
Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają; in die Höhe schießen strzelać w górę, przen. wystrzelić w górę, rosnąć jak na drożdżach
Stoßverkehr der (nur Singular) szczyt komunikacyjny
Giebel der (PL die Giebel) archit. szczyt, ściana szczytowa, icht. karaś srebrzysty
Wellenberg der (PL die Wellenberge) także fiz. szczyt fali, grzbiet fali
Hochsaison die (nur Singular) szczyt sezonu
pushen czasownik pusht, pushte, hat gepusht pot. lansować, doprowadzać do sukcesu, żarg. handlować twardymi narkotykami; das neue Album pushen lansować nowy album; den Export pushen promować eksport; jemanden an die Spitze pushen doprowadzić kogoś na szczyt
erreichen czasownik erreicht, erreichte, hat erreicht osiągać, dosięgać, doganiać, docierać, dojeżdżać, dochodzić, dobiegać; seien Zweck/ein hohes Alter erreichen osiągać swój cel/doczekać późnej starości; den Gipfel des Berges erreichen osiągać szczyt góry; den Bus erreichen złapać autobus, zdążyć na autobus; das Ziel erreichen docierać do celu; jemanden erreichen dorównywać komuś, docierać do kogoś; telefonisch/per Email erreichen docierać telefonicznie/mailowo, kontaktować się telefonicznie/mailowo
Hund der (PL die Hunde) pies; da liegt der Hund begraben przen. tu jest pies pogrzebany; mit dem Hund Gassi gehen pot. wyprowadzać psa na spacer; das ist ein dicker Hund! pot. tego już za wiele!, to szczyt wszystkiego!
gipfeln czasownik gipfelt, gipfelte, hat gegipfelt osiągać szczyt, kulminować
oben przysłówek na górze, w górze, u góry; oben auf der Liste na początku listy; nach oben gehen iść na górę (na wyższe piętro); oben erwähnt wyżej wymieniony; siehe oben patrz wyżej; ganz nach oben na sam szczyt
Weltgipfel der (PL die Weltgipfel) światowy szczyt
Anstieg der (PL die Anstiege) wznoszenie się, wzrost, przybór, wezbranie; der Anstieg zum Gipfel wejście na szczyt
Klimagipfel der (PL die Klimagipfel) szczyt klimatyczny
Videogipfel der (PL die Videogipfel) wideoszczyt, szczyt organizowany z użyciem rozwiązań wideokonferencyjnych
Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie
klimmen czasownik klimmt, klomm/klimmte, ist geklommen/geklimmt wspinać się; auf den Gipfel klimmen wspinać się na szczyt

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
bergen, góry, zurücklegen, erschöpft, unterschwellig, Kfz-Kennzeichen, Nerz, schinden, paddeln, gewesen, Entschädigung, dulden, abkaufen, schemat, rädern, Gewerkschaften, tomografia, związki zawodowe, salceson, wydział, Eule, dranbleiben, przed, wiederum, entsann, Geduld

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 31-10-2023 23:55


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków