SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Gesellschaft die (PL die Gesellschaften) społeczeństwo, towarzystwo, spółka, przyjęcie, impreza; Gesellschaft mit beschränkter Haftung spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.; Gesellschaft bürgerlichen Rechts spółka prawa cywilnego, spółka cywilna; jemandem Gesellschaft leisten dotrzymywać komuś towarzystwa; in schlechte Gesellschaft geraten wpaść w złe towarzystwo
Umgang der (nur Singular) stosunki, towarzystwo, obchodzenie się
Tierschutzverein der (PL die Tierschutzvereine) towarzystwo opieki nad zwierzętami
Tischgesellschaft die (PL die Tischgesellschaften) towarzystwo przy stole
Tischrunde die (PL die Tischrunden) towarzystwo przy stole
e.V skrót od eingetragener Verein towarzystwo zarejestrowane
vergnügt przymiotnik, przysłówek zadowolony, przyjemny, wesoły, z zadowoleniem, wesoło; vergnügte Gesellschaft wesołe towarzystwo
Mineralölgesellschaft die (PL die Mineralölgesellschaften) towarzystwo naftowe, spółka naftowa
Herrenbegleitung die (nur Singular) lit. towarzystwo męskie; in Herrenbegleitung w towarzystwie męskim
Herrengesellschaft die (PL die Herrengesellschaften) towarzystwo męskie
Fondsgesellschaft die (PL die Fondsgesellschaften) towarzystwo inwestycyjne
Luftfahrtgesellschaft die (PL die Luftfahrtgesellschaften) towarzystwo lotnicze, linie lotnicze
Umgebung die (PL die Umgebungen) okolica, otoczenie, towarzystwo
Versicherungsgesellschaft die (PL die Versicherungsgesellschaften) towarzystwo ubezpieczeniowe
Bergsteigerverein der (PL die Bergsteigervereine) towarzystwo turystyki wysokogórskiej
Fluggesellschaft die (PL die Fluggesellschaften) linie lotnicze, towarzystwo lotnicze, spółka lotnicza
Luftverkehrsgesellschaft die (PL die Luftverkehrsgesellschaften) towarzystwo lotnicze
Schulverein der (PL die Schulvereine) stowarzyszenie szkół; Deutscher Schulverein hist. Niemieckie Towarzystwo Szkolne
Verein der (PL die Vereine) stowarzyszenie, klub, związek; im Verein mit jemandem wespół z kimś; gemeinnütziger Verein stowarzyszenie użyteczności publicznej; der Verein Deutscher Ingenieure Towarzystwo Inżynierów Niemieckich; er ist Mitglied mehrerer Vereine on jest członkiem kilku stowarzyszeń; einen Verein gründen zakładać stowarzyszenie; in einen Verein gehen/eintreten wstępować do stowarzyszenia

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
unentgeltlich, gesessen, meeting, überleiten, Gemeinwohl, rolka, Kamera, zugeben, Prospekt, bezahlbar, angerufen, Krönung, Heirat, Ermordung, Rundgang, Erfüllung, Geld, Arbeitsentgelt, Trinkgeld, umdrehen, reinschauen, renitent, Tourist, ausschreiben, Verzicht, Potenzial

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków