SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

verletzen czasownik verletzt, verletzte, hat verletzt kaleczyć, naruszać, pogwałcać; jemanden mit einer Bemerkung verletzen ranić kogoś uwagą; das Gesetz verletzen naruszać prawo; sich an dem Messer verletzen kaleczyć się nożem
Stolz der (nur Singular) duma, pycha; jemandes Stolz verletzen urazić czyją dumę; etwas erfüllt jemanden mit Stolz coś przepełnia kogoś dumą; vor Stolz vergehen przen. umierać z dumy
Gefühl das (PL die Gefühle) uczucie, czucie, poczucie; nach meinem Gefühl w moim odczuciu; etwas mit Gefühl machen robić coś z uczuciem; jemandes Gefühle verletzen ranić czyjeś uczucia; jemandes Gefühle erwidern odwzajemniać czyjeś uczucia; seine Gefühle zeigen/zum Ausdruck bringen okazywać/uzewnętrzniać swoje uczucia; seine Gefühle unterdrücken/verdrängen tłumić swoje uczucia; bei etwas ein gutes/schlechtes Gefühl haben mieć dobre/złe przeczucie co do czegoś
Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit; die Grenze überschreiten/passieren przekroczyć granicę; alle Grenzen überschreiten przen. przekraczać wszelkie granice
Privatsphäre die (PL die Privatsphären) sfera prywatna, prywatność; jemandes Privatsphäre verletzen naruszać czyjąś prywatność

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
stattdessen, nieuczciwy, verletzten, aufopfern, niewierny, wolno, płatność, Olivenöl, Schlagstock, Mehl, Liter, pewny siebie, Wurst, anfragen, missverstehen, Fisch, notwendig, ser, Schwur, login, Anzahl, Nachdruck, silny, Nudel, Jetzt, bewusstlos

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków