Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-16 09:43

Haseł: 67020
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Erde die (PL die Erden) ziemia, gleba; (nur Singular) astr. Ziemia, świat; auf der ganzen Erde na całej Ziemi, na całym świecie; auf die Erde fallen spaść na ziemię, upaść na ziemię
2. Boden der (PL die Böden) ziemia, gleba, grunt, dno, spód, podłoga, wykładzina podłogowa, teren, terytorium; zu Boden fallen/sinken upadać na ziemię; den Boden unter den Füßen verlieren przen. tracić grunt pod nogami; fruchtbarer/sandiger Boden żyzna/piaszczysta gleba; lehmiger/lockerer Boden gliniasta/luźna gleba; den Boden bearbeiten/bestellen uprawiać ziemię; vor Scham wäre er am liebsten in den/im Boden versunken ze wstydu najchętniej zapadłby się pod ziemię; den Boden für jemanden/etwas vorbereiten przen. przygotowywać grunt dla kogoś/czegoś
3. Landmasse die (PL die Landmassen) ląd, ziemia
4. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie; zu Grunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; im Grunde genommen w gruncie rzeczy, w zasadzie, właściwie
5. Erdreich das (PL die Erdreiche) gleba, ziemia, przen. ziemski padół
6. ausradieren czasownik radiert aus, radierte aus, hat ausradiert wymazywać etwas mit dem Radiergummi coś gumką, pot. zrównać z ziemią, zgładzić; etwas aus seinem Gedächtnis ausradieren przen. wymazywać coś ze swojej pamięci; die Stadt wurde im Krieg fast völlig ausradiert miasto zostało niemal całkowicie zrównane z ziemią w czasie wojny
7. gleichmachen czasownik macht gleich, machte gleich, hat gleichgemacht zrównywać, wyrównywać, niwelować dem Erdboden z ziemią
8. Kronland das (PL die Kronländer) ziemia koronna
9. Niemandsland das (nur Singular) ziemia niczyja
10. Flur der (PL die Flure) przedpokój, korytarz; die (PL die Fluren) rola, ziemia uprawna, łan, niwa; allein auf weiter Flur sein przen. być sam jak palec
11. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta; über/unter Tage nad/pod ziemią (w żargonie górniczym); bessere Tage gesehen haben pot. lepsze czasy mieć już za sobą, dni świetności mieć za sobą
12. Lebus (das) (nur Singular) geo. Lubusz; Land Lebus Ziemia Lubuska; Lebus Woiwodschaft województwo lubuskie
13. Feuerland das (nur Singular) geo. Ziemia Ognista
14. Boden-Luft-Rakete die (PL die Boden-Luft-Raketen) mil. rakieta ziemia-powietrze
15. Planet der (PL die Planeten) astr. planeta; der Blaue Planet przen. błękitna planeta, Ziemia; die Planeten unseres Sonnensystems planety naszego układu słonecznego; auf unserem Planeten na naszej planecie, na Ziemi
16. erdberührt przymiotnik dotykający ziemi, mający styczność z ziemią
17. Grundmauer die (PL die Grundmauern) fundament; etwas bis auf die Grundmauern zerstören zrównywać coś z ziemią
18. Heilerde die (PL die Heilerden) glinka lecznicza, ziemia lecznicza
19. heilig przymiotnik święty; der heilige Franz von Assisi święty Franciszek z Asyżu; Heiliges Land geo. Ziemia Święta
20. Ackerboden der (PL die Ackerböden) ziemia orna
21. Ackerland das (nur Singular) ziemia uprawna
22. abrasieren czasownik rasiert ab, rasierte ab, hat abrasiert golić, depilować, ścinać, zrównywać z ziemią; sich (DAT) den Bart abrasieren golić sobie brodę
23. oberirdisch przymiotnik, przysłówek nadziemny, nad ziemią
24. Kieselgur die (nur Singular) geo. ziemia okrzemkowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A