SŁOWNIK DEPL.PL
vorgehen czasownik geht vor, ging vor, ist vorgegangen iść naprzód, spieszyć się (o zegarku), mieć pierwszeństwo, występować gegen przeciwko, atakować, postępować, działać, dziać się
Klugheit die (nur Singular) mądrość; sich durch ungewöhnliche Klugheit auszeichnen wyróżniać się nadzwyczajną mądrością; ein Mann von großer Klugheit człowiek wielkiej mądrości; mit höchster Klugheit vorgehen postępować w najwyższym stopniu roztropnie; (PL die Klugheiten) deine Klugheiten kannst du dir sparen pot. swoje mądrości zostaw dla siebie
wohl przymiotnik, przysłówek zdrowy, sprawny, dobry, dobrze, chyba, zapewne, wprawdzie; sich wohl fühlen dobrze się czuć; das ist wohl möglich to całkiem możliwe; was mag wohl in ihm vorgehen? pot. co też on sobie myśli?
Vorgehen das (PL die Vorgehen) postępowanie; gerichtliches Vorgehen postępowanie sądowe


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
fortfahren, eingegeben, bieżnik, Begründung, Anruf, ważne, benötigen, Elternzeit, Waschanlage, Schulter-Arm-Syndrom, pracować, Hoffnung, gescheitert, Sachverhalt, przetarg, sterowanie, brama, Villa, najwcześniej, aufrunden, Sommersemester, abrunden, dumpf, Tagung, płyn, Wagen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków