SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Edition die (PL die Editionen) wydanie, edycja
Auflage die (PL die Auflagen) nakład, wydanie, wymiar, nakaz, kontyngent, powłoka, oparcie, podpora; die dritte Auflage trzecie wydanie; die Auflage ist vergriffen nakład jest wyczerpany
Verrat der (nur Singular) wydanie, wyjawienie, zdrada; Verrat begehen/üben dopuszczać się zdrady; wegen des Verrats von militärischen Geheimnissen angeklagt sein być oskarżonym o zdradę tajemnic wojskowych; Verrat an seinen Freunden begehen zdradzać przyjaciół; Verrat der Ideale zdrada ideałów
Erteilung die (PL die Erteilungen) prawn. udzielenie, wydanie
Auslieferung die (PL die Auslieferungen) wydawanie, wydanie, ekspedycja, ekstradycja
Herausgabe die (PL die Herausgaben) wydawanie, wydanie, uwolnienie, edycja, emisja
Sprachausgabe die (PL die Sprachausgaben) wyjście akustyczne, wyjście dźwiękowe; deutsche Sprachausgabe wydanie niemieckojęzyczne, niemieckie wydanie językowe
Jubiläumsausgabe die (PL die Jubiläumsausgaben) wydanie jubileuszowe
Sonderausgabe die (PL die Sonderausgaben) wydanie specjalne; Sonderausgaben wydatki specjalne
Taschenausgabe die (PL die Taschenausgaben) wydanie kieszonkowe
Erteilungsantrag der (PL die Erteilungsanträge) prawn. wniosek o wydanie patentu
Erteilungsgebühr die (PL die Erteilungsgebühren) prawn. opłata za wydanie patentu
Neuauflage die (PL die Neuauflagen) nowe wydanie
Luxusausgabe die (PL die Luxusausgaben) luksusowe wydanie
Gesamtausgabe die (PL die Gesamtausgaben) wydanie zbiorowe; Gesamtausgaben łączne wydatki
Miniaturausgabe die (PL die Miniaturausgaben) wydanie miniaturowe
Wochenendausgabe die (PL die Wochenendausgaben) wydanie weekendowe
Bescheidungsklage die (PL die Bescheidungsklagen) powództwo o wydanie decyzji administracyjnej
Erbscheinerteilung die (PL die Erbscheinerteilungen) prawn. wydanie stwierdzenia nabycia spadku
Raubdruck der (PL die Raubdrucke) pirackie wydanie
Ausgabe die (PL die Ausgaben) wydawanie (paczek, jedzenia), wydatek, nakład, wydanie, edycja
Lizenzausgabe die (PL die Lizenzausgaben) wydanie licencjonowane
Preisgabe die (nur Singular) porzucenie, rezygnacja, wydanie, zdradzenie; das bedeutete die Preisgabe seiner Ideale to oznaczało porzucenie jego ideałów
Abgabe die (PL die Abgaben) opłata, podatek; die (nur Singular) wydanie (wyroku, dokumentów), złożenie (pracy magisterskiej), wydzielanie (ciepła, energii); Abgaben leisten opłacać podatki, płacić daniny
Neuausfertigung die (PL die Neuausfertigungen) ponowne wydanie (dokumentu)
Erstausgabe die (PL die Erstausgaben) pierwsze wydanie, pierwsza edycja
Originalausgabe die (PL die Originalausgaben) wydanie oryginalne
Volksausgabe die (PL die Volksausgaben) wydanie popularne (książki)

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Einstand, zuwenden, Versteck, Erteilung, zurücktreten, gelacht, Sperre, Zusammenschluss, najbardziej, klientka, nadawca, schwören, versteifen, baton, dziwaczny, Frühchristentum, Neid, atemberaubend, einstufen, zornig, staatlich, Vordergrund, Fluktuation, tatuaż, spalić, zabić

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków