SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Wachstum das (nur Singular) wzrost, przyrost, rozrost; im Wachstum zurückgeblieben opóźniony w rozwoju
Körpergröße die (PL die Körpergrößen) wzrost
Zunahme die (PL die Zunahmen) wzrost, przyrost; Zunahme an Gewicht przyrost na wadze
Aufwuchs der (PL die Aufwüchse) wzrost (rośliny)
Anstieg der (PL die Anstiege) wznoszenie się, wzrost, przybór, wezbranie; der Anstieg zum Gipfel wejście na szczyt
Zuwachs der (PL die Zuwächse) przyrost, wzrost
Absatzsteigerung die (PL die Absatzsteigerungen) wzrost zbytu, wzrost sprzedaży
Produktivitätsschub der (PL die Produktivitätsschübe) ekon. wzrost produktywności, wzrost wydajności
wachstumsfördernd przymiotnik, przysłówek ekon. med. pobudzający wzrost, pobudzająco na wzrost
wachstumshemmend przymiotnik, przysłówek ekon. med. hamujący wzrost, hamująco na wzrost
Leistungsanstieg der (PL die Leistungsanstiege) wzrost wydajności, wzrost mocy
Größe die (PL die Größen) wielkość, rozmiar, objętość, wzrost, przen. dostojeństwo, znakomitość; ein Mann mittlerer Größe mężczyzna średniego wzrostu
Wirtschaftswachstum das (nur Singular) wzrost gospodarczy
Steigerung die (PL die Steigerungen) zwiększenie, spotęgowanie, wzmożenie, wzrost, zwyżka, jęz. stopniowanie
Preisanstieg der (PL die Preisanstiege) wzrost cen
rapid przymiotnik, przysłówek nagły, raptowny; ein rapider Anstieg gwałtowny wzrost
rapide przymiotnik nagły, raptowny; ein rapider Anstieg gwałtowny wzrost
Umsatzanstieg der (PL die Umsatzanstiege) wzrost obrotów
Produktivitätssteigerung die (PL die Produktivitätssteigerungen) zwiększenie produktywności, wzrost produktywności
Gewinnzuwachs der (PL die Gewinnzuwächse) wzrost zysków
Umsatzsteigerung die (PL die Umsatzsteigerungen) wzrost obrotów
nominal przymiotnik nominalny, jęz. imienny, rzeczownikowy; nominale Lohnerhöhungen ekon. nominalny wzrost płac
Bewölkungszunahme die (nur Singular) wzrost zachmurzenia
Teuerung die (nur Singular) ekon. zwyżka cen, wzrost cen, drożyzna
Aufschlag der (PL die Aufschläge) uderzenie, podwyżka, ekon. narzut, sport serw, serwis, podanie, kraw. wyłóg; Aufschlag der Preise wzrost cen
Handelswachstum das (nur Singular) wzrost wymiany handlowej
Erwärmung die (nur Singular) ogrzewanie, ocieplenie, wzrost temperatury; globale Erwärmung globalne ocieplenie
Erholung die (nur Singular) odpoczynek, wypoczynek, rekreacja, rekonwalescencja, poprawa zdrowia; zur Erholung dla wypoczynku; zur Erholung an die See/in die Berge fahren jechać na wypoczynek nad morze/w góry; gute Erholung! udanych wakacji!; wirtschaftliche Erholung wzrost gospodarczy
Bevölkerungszunahme die (PL die Bevölkerungszunahmen) wzrost zaludnienia
Bevölkerungszuwachs der (nur Singular) przyrost ludności, wzrost zatrudnienia

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
podnieść, Laken, Lack, Unfall, hochladen, sawanna, lama, halo, nagrywać, hallo, róg, vorläufig, einspielen, rogi, hipopotam, obudowa, Pfeil, słoń, trąba, przydatny, Gefängnis, wszywać, obowiązywać, ungefähr, opona, Reife

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków