Federung die (PL die Federungen) zawieszenie
Aufhängung die (PL die Aufhängungen) mot. zawieszenie
Suspendierung die (PL die Suspendierungen) zawieszenie, rel. suspensa
Suspension die (PL die Suspensionen) zawieszenie, rel. suspensa, chem. suspensja, zawiesina
Abfederung die (PL die Abfederungen) zawieszenie (pojazdu)
Bewährung die (PL die Bewährung) wykazanie się, sprawdzenie się, prawn. zawieszenie (kary); auf/mit Bewährung w zawieszeniu
Bewährungsfrist die (PL die Bewährungsfristen) prawn. zawieszenie
Schwebe die (nur Singular) zawieszenie, stan zawieszenia; der Kolibri kann sich durch sehr schnelle Flügelbewegungen in der Schwebe halten koliber może poprzez szybkie ruchy skrzydeł utrzymywać się w zawieszeniu; in der Schwebe sein być otwartym (o pytaniu, decyzji), być zawieszonym (o procesie)
Halterung die (PL die Halterungen) zamocowanie, zawieszenie, podparcie, uchwyt
Strafaussetzung die (nur Singular) prawn. zawieszenie kary, probacja; Strafaussetzung zur Bewährung zawieszenie kary, probacja
Radaufhängung die (nur Singular) mot. zawieszenie kół
Schuldenbremse die (PL die Schuldenbremsen) ekon. rozwiązanie prawne ograniczające zadłużenie publiczne; Schuldenbremse aussetzen zawieszać rozwiązania ograniczające zadłużenie publiczne; Aussetzung der Schuldenbremse zawieszenie rozwiązań ograniczających zadłużenie publiczne
Waffenruhe die (nur Singular) zawieszenie broni, rozejm, przerwa w działaniach zbrojnych
Waffenstillstand der (nur Singular) mil. zawieszenie broni, rozejm; Waffenstillstand schließen zawierać rozejm
Legalbewährung die (PL die Legalbewährungen) prawn. zawieszenie kary, probacja
weich przymiotnik, przysłówek miękki, delikatny, słaby, rozgotowany, przen. ustępliwy, miękko, delikatnie, słabo; weiche Kissen miękkie poduszki; das Bett ist mir zu weich to łóżko jest dla mnie za miękkie; weich gekochte/weiche Eier jajka na miękko; eine weiche Zahnbürste miękka szczoteczka do zębów; sich weich anfühlen być miękkim w dotyku; weich landen mieć miękkie lądowanie; der Wagen ist zu weich gefedert ten samochód ma zbyt miękkie zawieszenie; ein weiches Herz haben przen. mieć miękkie serce; weiche Linien/Übergänge miękkie linie/przejścia; die Geige hat einen weichen Klang te skrzypce mają miękki dźwięk; eine weiche Währung słaba waluta
Vollstreckungsaufschub der (PL die Vollstreckungsaufschübe) prawn. zawieszenie wykonania
Dienstenthebung die (PL die Dienstenthebungen) zawieszenie w urzędowaniu
Einstellung die (PL die Einstellungen) nastawienie, pogląd, zatrudnienie, zawieszenie, wstrzymanie; Einstellung des Geschäftsbetriebs zaprzestanie działalności gospodarczej
Enthebung die (PL die Enthebungen) uwolnienie (od troski), zwolnienie (ze stanowiska), zawieszenie (w urzędowaniu)


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


                 


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków