SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
Meinung die (PL die Meinungen) pogląd, przekonanie, opinia, zdanie; meiner Meinung nach moim zdaniem; verschiedener/derselben Meinung sein być innego/tego samego zdania; jemandem deutlich/vorsichtig die Meinung sagen dać komuś jasno/delikatnie do zrozumienia; kräftig die Meinung sagen stanowczo wyrazić swoje zdanie; ich bin ganz/völlig Ihrer Meinung w pełni się z panem/panią zgadzam; ich bin völlig anderer Meinung mam zupełnie inne zdanie
Satz der (PL die Sätze) jęz. zdanie, wypowiedzenie, mat. twierdzenie, stawka, stopa, komplet, zestaw, skok, sus, osad, fusy, filoz. zasada, prawo, muz. fraza, sport set; ein Satz Kochtöpfe zestaw garnków, komplet garnków; den Text Satz für Satz überprüfen sprawdzać tekst zdanie po zdaniu; mit einem Satz jednym susem
Anschauung die (PL die Anschauungen) pogląd, zdanie
Nachsatz der (PL die Nachsätze) dopisek, suplement, postscriptum, jęz. zdanie podrzędne, zdanie poboczne
Gegenmeinung die (PL die Gegenmeinungen) odmienne zdanie, zdanie przeciwne
halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; von jemandem/etwas nichts halten mieć o kimś/czymś złe zdanie; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić; etwas für etwas halten uważać coś za coś, brać coś za coś; Augenzeuge hielt Brückeneinsturz für Erdbeben naoczny świadek wziął zawalenie się mostu za trzęsienie ziemi; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę; sich in Grenzen/über Wasser halten utrzymywać się w granicach/na powierzchni; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić
Kausalsatz der (PL die Kausalsätze) jęz. zdanie przyczynowe, zdanie okolicznikowe przyczyny
Zwischensatz der (PL die Zwischensätze) jęz. zdanie wtrącone
Satzgefüge das (PL die Satzgefüge) zdanie podrzędnie złożone, hipotaksa
Satzverbindung die (PL die Satzverbindungen) jęz. zdanie współrzędnie złożone
Objektsatz der (PL die Objektsätze) jęz. zdanie dopełnieniowe
Schaltsatz der (PL die Schaltsätze) jęz. zdanie wtrącone, wtrącenie
dafürhalten czasownik hält dafür, hielt dafür, hat dafürgehalten sądzić, uważać, mieć zdanie; nach meinem Dafürhalten moim zdaniem, według mojej opinii
Konsekutivsatz der (PL die Konsekutivsätze) jęz. zdanie okolicznikowe skutku
Relativsatz der (PL die Relativsätze) jęz. zdanie względne
ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
abgeklärt przymiotnik jasny, zrównoważony, rozumny; abgeklärtes Urteil über etwas wyrobione zdanie o czymś; forma Partizip Perfekt czasownika abklären
umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
Einräumungssatz der (PL die Einräumungssätze) jęz. zdanie przyzwalające
Auffassung die (PL die Auffassungen) zapatrywanie, podejście, pogląd, zdanie; (nur Singular) pojętność, pojmowanie
Umstandssatz der (PL die Umstandssätze) jęz. zdanie okolicznikowe
Urteil das (PL die Urteile) wyrok, sąd, zdanie
Konditionalsatz der (PL die Konditionalsätze) jęz. zdanie warunkowe
Schlusssatz der (PL die Schlusssätze) zdanie podsumowujące, konkluzja, wniosek, muz. finał, coda
Verneinungssatz der (PL die Verneinungssätze) jęz. zdanie przeczące
entschließen czasownik entschließt, entschloss, hat entschlossen; sich entschließen decydować się für/zu etwas na coś, postanawiać; sich anders entschließen podejmować inną decyzję, zmieniać zdanie
Nebensatz der (PL die Nebensätze) jęz. zdanie podrzędne, uwaga na marginesie
Bedingungssatz der (PL die Bedingungssätze) jęz. zdanie warunkowe
Ansicht die (PL die Ansichten) widok, pogląd, zdanie
Parenthese die (PL die Parenthesen) jęz. parenteza, zdanie wtrącone

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
loch, beitragen, Loara, uparty, Nische, leiden, bewusst, ergibt, wechseln, Schadstoffbelastung, Bestellung, zunichte, schreiben, gesundheitlich, narzynka, chłodny, Fee, treu, utrzymanie, Konzept, Flugverkehr, wenigsten, Autoverkehr, überlegen, ocean, vernünftig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków