SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

Baum der (PL die Bäume) drzewo; einen Baum fällen ścinać drzewo; die Bäume verlieren ihr Laub drzewa zrzucają swoje liście; stark wie ein Baum przen. silny jak dąb
vorspringen czasownik springt vor, sprang vor, ist vorgesprungen wyskakiwać do przodu, wyskakiwać naprzód, wystawać, sterczeć; hinter dem Baum vorspringen wyskakiwać zza drzewa
ausladend przymiotnik rozległy, szeroki, wystający, rozłożysty, zamaszysty; ein Baum mit ausladenden Ästen drzewo o rozłożystych konarach
hervorbringen czasownik bringt hervor, brachte hervor, hat hervorgebracht wydawać, wydobywać, tworzyć; der Baum bringt unzählige Früchte hervor drzewo wydaje niezliczone owoce; der Dichter brachte bedeutende Werke hervor poeta stworzył znaczące dzieła; vor Schreck brachte sie kein Wort hervor ze strachu nie mogła wydobyć słowa
kahl fressen czasownik frisst kahl, fraß kahl, hat kahl gefressen objadać, ogołacać; die Schädlinge haben den Baum kahl gefressen szkodniki ogołociły drzewo
prallen czasownik prallt, prallte, hat geprallt uderzać; gegen einen Baum prallen uderzać w drzewo
anstellen czasownik stellt an, stellte an, hat angestellt przystawiać eine Leiter an den/am Baum anstellen drabinę do drzewa, włączać, uruchamiać, nastawiać, zatrudniać, przyjmować do pracy, angażować; sich anstellen, um etwas zu kaufen ustawiać się w kolejce, żeby coś kupić; sich an der Haltestelle anstellen ustawić się na przystanku; das Gas/das Wasser anstellen odkręcać gaz/wodę; das Radio/die Heizung anstellen włączać radio/ogrzewanie; jemanden als Sachbearbeiter anstellen zatrudniać kogoś jako referenta; sie ist im Krankenhaus angestellt ona jest zatrudniona w szpitalu; Nachforschungen/Vermutungen anstellen przeprowadzać badania/snuć przypuszczenia
mannshoch przymiotnik, przysłówek wysokości człowieka, na wysokość człowieka; ein mannshocher Baum drzewo wysokości człowieka
klettern czasownik klettert, kletterte, ist geklettert wspinać się auf einen Baum/Berg na drzewo/górę
schütteln czasownik schüttelt, schüttelte, hat geschüttelt trząść, potrząsnąć, strząsać; Früchte vom Baum schütteln strząsać owoce z drzewa

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
strittig, odpowiednim, verlängern, Stoßdämpfung, Krug, zudrehen, abdrehen, festgelegten, ciasno, Hurerei, anprangern, horizontal, Zertifikat, Begrüßung, Mittelschiff, gilt, Gilde, gemäß, Plac, Übertrag, Technik, skasowanie, termy, Auslegung, gubernatorstwo, Verlag

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków