SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Boden der (PL die Böden) ziemia, gleba, grunt, dno, spód, podłoga, wykładzina podłogowa, teren, terytorium; zu Boden fallen/sinken upadać na ziemię; den Boden unter den Füßen verlieren przen. tracić grunt pod nogami; fruchtbarer/sandiger Boden żyzna/piaszczysta gleba; lehmiger/lockerer Boden gliniasta/luźna gleba; den Boden bearbeiten/bestellen uprawiać ziemię; vor Scham wäre er am liebsten in den/im Boden versunken ze wstydu najchętniej zapadłby się pod ziemię; den Boden für jemanden/etwas vorbereiten przen. przygotowywać grunt dla kogoś/czegoś
Boden-pH-Wert der (PL die Boden-pH-Werte) chem. wartość pH gleby, kwasowość gleby, alkaliczność gleby
Boden-Luft-Rakete die (PL die Boden-Luft-Raketen) mil. rakieta ziemia-powietrze
flattern czasownik flattert, flatterte, hat geflattert trzepotać, powiewać, łopotać; (ist geflattert) fruwać, frunąć; zu Boden flattern opadać na ziemię
aufreißen czasownik reißt auf, riss auf, hat aufgerissen otwierać gwałtownie, otwierać szeroko, rozdzierać, zrywać, rysować, kreślić; die Augen aufreißen otwierać szeroko oczy; den Mund aufreißen pot. rozdziawiać gębę; den Boden aufreißen rozorać ziemię
brennen czasownik brennt, brannte, hat gebrannt palić, palić się, płonąć, gorzeć, pałać, parzyć, piec, wypalać, wypalać znak, piętnować, bot. zool. wywoływać oparzenie; sich brennen oparzyć się; eine CD brennen wypalać płytę CD; vor Liebe brennen pałać miłością; der Boden brennt ihr unter den Füßen grunt jej się pali pod nogami
Pilz der (PL die Pilze) grzyb, pot. grzybica; Pilze suchen/sammeln zbierać grzyby; etwas schießt wie Pilze aus dem Boden coś wyrasta jak grzyby po deszczu; ein essbarer/giftiger Pilz jadalny/trujący grzyb
Spiel das (PL die Spiele) gra, zabawa, mecz; jemandem das Spiel verderben psuć komuś zabawę; das Spiel ist aus gra skończona; die Olympischen Spiele igrzyska olimpijskie; Spiel mit doppeltem Boden gra pozorów; ein doppeltes Spiel treiben prowadzić podwójną grę
knacken czasownik knackt, knackte, hat geknackt skrzypieć, trzeszczeć, rozłupywać, rozgniatać, włamywać się; der Boden knackt unter seinen Schritten podłoga skrzypi pod jego krokami; es knackt im Radio radio trzeszczy; Nüsse knacken rozłupywać orzechy; einen Safe knacken włamywać się do sejfu; den Code knacken pot. łamać kod; das Rätsel knacken rozwiązywać zagadkę; an etwas (DAT) zu knacken haben pot. przen. męczyć się z czymś
ausmergeln czasownik mergelt aus, mergelte aus, hat ausgemergelt wycieńczać, wyniszczać, wychudzać, wyjaławiać den Boden ziemię
knien czasownik kniet, kniete, hat gekniet klękać, klęczeć; auf dem Boden knien klęczeć na podłodze; sie kniete vor dem Altar und betete uklękła przed ołtarzem i modliła się
stürzen czasownik stürzt, stürzte, ist gestürzt upadać, runąć, wpadać in + AKK w, do, wypadać aus z, przez; (hat gestürzt) obalać, powalać, pot. doprowadzać in + AKK do; die Regierung ist gestürzt rząd upadł; zu Boden stürzen runąć na ziemię; sich in die Arbeit stürzen rzucać się w wir pracy; sich ins Unglück stürzen sprowadzać na siebie nieszczęście
behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
absacken czasownik sackt ab, sackte ab, ist abgesackt pot. spadać, opadać, tracić na wysokości, tonąć, obsuwać się; der Boden sackt ab grunt się obsuwa; sein Blutdruck sackt ab jego ciśnienie krwi spada
einsickern czasownik sickert ein, sickerte ein, ist eingesickert wsiąkać, wnikać; der Regen sickert langsam in den Boden ein deszcz powoli wsiąka w ziemię
versickern czasownik versickert, versickerte, ist versickert wsiąkać; im Boden versickern wsiąkać w ziemię
mager przymiotnik chudy, mizerny, jałowy; magerer Boden jałowa gleba
verrinnen czasownik verrinnt, verrann, ist verronnen wyciekać, wsiąkać, upływać, mijać (czas); der Regen verrinnt im Boden deszcz wsiąka w ziemię

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
pakiet, pewny siebie, wolontariat, erforschen, vorbeikommen, wyglądać, kontynuacja, zakłócać, pieniądze, Masche, zmagać, lotnisko, voraussichtlich, Notfall, Tasche, wycinać, frytownica, Sprechstunde, auswandern, Stapler, anschluss, vermasseln, dolina, Freier, wycieńczenie, bisher

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 21-04-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków