SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
deutsch przymiotnik, przysłówek niemiecki, po niemiecku
Deutschtum das (nur Singular) niemieckość, duch niemiecki, niemiecki charakter narodowy, przynależność do narodu niemieckiego, Niemcy (na obczyźnie)
Berufsdeutsch das (nur Singular) język niemiecki zawodowy
Bundestag der (nur Singular) Bundestag (parlament niemiecki); Polizei beim Deutschen Bundestag straż Bundestagu
urdeutsch przymiotnik rdzennie niemiecki
können czasownik kann, konnte, hat gekonnt (können) móc, umieć, potrafić, znać; Deutsch können umieć po niemiecku, znać niemiecki; ich kann mich irren mogę się mylić; ich könnte ihr das nicht sagen nie mógłbym jej tego powiedzieć, nie śmiałbym jej tego powiedzieć
Deutsch das (nur Singular) język niemiecki; auf Deutsch po niemiecku; Deutsch lernen uczyć się niemieckiego
Hochdeutsch das (nur Singular) niemiecki język literacki
verstehen czasownik versteht, verstand, hat verstanden rozumieć, pojmować; ich verstehe nicht was Sie sagen nie rozumiem, co Pan/Pani mówi; Deutsch verstehen rozumieć po niemiecku, znać niemiecki; sich verstehen rozumieć się; jemanden richtig/falsch verstehen dobrze/źle kogoś zrozumieć; was verstehen Sie unter...? co pan/pani rozumie przez...?
Deutschherrenorden der (nur Singular) hist. zakon teutoński, zakon niemiecki, zakon krzyżacki
schweizerdeutsch przymiotnik szwajcarski niemiecki; schweizerdeutsch sprechen mówić szwajcarskim niemieckim
dt. skrót od deutsch niem., niemiecki, po niemiecku
Niveau das (PL die Niveaus) poziom; mein Deutsch ist auf B1-Niveau mój niemiecki jest na poziomie B1
Warentest der (PL die Warentests/Warenteste) badanie jakości towarów, testowanie towarów; Stiftung Warentest fundacja Warentest, niemiecki instytut testujący jakość produktów i usług
Spätaussiedler der (PL die Spätaussiedler) repatriant niemiecki z krajów Europy Wschodniej
Bullenbeißer der (PL die Bullenbeißer) zool. hist. buldog niemiecki
fließend przymiotnik, przysłówek płynny, w płynie, płynnie; fließendes Deutsch płynny niemiecki; fließendes Wasser woda bieżąca
BfB skrót od Bundesmonopolverwaltung für Branntwein niemiecki Federalny Urząd do spraw Monopolu Alkoholowego
Mittelhochdeutsch das (nur Singular) jęz. hist. język średnio-wysoko-niemiecki
Denglisch das (nur Singular) pej. język niemiecki przesycony anglicyzmami
Orden der (PL die Orden) order, zakon; Deutscher Orden hist. zakon niemiecki, zakon krzyżacki
Frühneuhochdeutsch das (nur Singular) jęz. hist. język wczesno-nowo-wysoko-niemiecki
Aktienindex der (PL die Aktienindexe/Aktienindizes) indeks akcji, indeks giełdowy; Deutscher Aktienindex niemiecki indeks akcji
Schriftdeutsch das (nur Singular) niemiecki język pisany
Behördendeutsch das (nur Singular) urzędowy niemiecki
Schäferhund der (PL die Schäferhunde) zool. owczarek niemiecki, pot. wilczur
DFB skrót od Deutscher Fußballbund Niemiecki Związek Piłki Nożnej
DRK skrót od Deutsches Rotes Kreuz Niemiecki Czerwony Krzyż
Bundesbank die (nur Singular) bank federalny; die Deutsche Bundesbank Niemiecki Bank Federalny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
poniedziałek, Durchbruch, porażka, kursować, krankgeschrieben, neigt, erstarren, eilen, przelewać się, kurwa, numer, regulacja, odprawa, wycena, przekazanie, geschmiedet, zatrucie pokarmowe, zugestellt, zuliefern, ausschütteln, w szpitalu, momentan, odwołać, wycofać, błogosławić, Spannkraft

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków