SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

Form die (PL die Formen) forma, kształt, postać, fason, sport kondycja; in Form sein być w formie
Formenreichtum der (nur Singular) bogactwo form
passend przymiotnik, przysłówek odpowiedni, stosowny, adekwatny, odpowiednio, stosownie, adekwatnie; eine zum Inhalt passende Form forma adekwatna do treści
Reichtum der (PL die Reichtümer) bogactwo, majątek; der Reichtum an Formen bogactwo form
Formenvielfalt die (nur Singular) różnorodność form
Suizidant der (PL die Suizidanten) form. suicydent, samobójca
Suizident der (PL die Suizidenten) form. suicydent, samobójca
Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten zatrzymać w pamięci, pamiętać; mit diesem Ereignis verbinden sich für mich schöne Erinnerungen z tym wydarzeniem wiążą się dla mnie piękne wspomnienia
normativ przymiotnik form. normatywny
Normativität die (nur Singular) form. normatywność

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
prospekt, Belüftung, zerbrochen, ein paar, aufbewahren, erörtern, hauen, entsorgen, Star, fest, Rückstand, eingehen, Schmiere, verweilen, unmittelbar, Genussmittel, auftreten, restauracja, Arbeitgeberverband, piknik, auswerten, Verband, Teeküche, neben, herausfinden, Aufenthaltsdauer

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków