SŁOWNIK DEPL.PL
fahren czasownik fährt, fuhr, ist/hat gefahren jechać, jeździć, odjeżdżać, wyjeżdżać, udawać się, przejeżdżać, kursować / jeździć, przewozić, zawozić; Auto fahren prowadzić samochód, jeździć samochodem; mit dem Zug fahren jechać pociągiem; Fahrrad fahren jechać na rowerze; Autobahn fahren jechać autostradą; mit dem Schiff fahren płynąć statkiem; das Schiff fährt langsam statek płynie powoli; er hat den Verletzten ins Krankenhaus gefahren zawiózł rannego do szpitala; er hat seinen Wagen schrottreif gefahren zajeździł swój samochód tak, że nadaje się on na złom; der Bus fährt von Bonn nach Köln ten Autobus kursuje z Bonn do Kolonii;

ODMIANA: PRÄS ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren; IMPERF er fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren; PERF er ist/hat gefahren; KONJ I ich fahre, du fahrest, er fahre, wir fahren, ihr fahret, sie fahren; KONJ II ich führe, du führest/führst, er führe, wir führen, ihr führet/führt, sie führen
Fahrrad das (PL die Fahrräder) rower; Fahrrad fahren jeździć/jechać rowerem/na rowerze; mit dem Fahrrad fahren jeździć/jechać rowerem/na rowerze; sich aufs Fahrrad setzen/aufs Fahrrad steigen wsiadać na rower; vom Fahrrad absteigen zsiadać z roweru; leidenschaftlich gern Fahrrad fahren uwielbiać jeździć na rowerze
gefahren czasownik forma Partizip Perfekt czasownika fahren
Auto das (PL die Autos) samochód, auto; Auto fahren prowadzić samochód; mit dem Auto fahren jechać samochodem; sie fährt gut Auto ona dobrze prowadzi; mit dem Auto unterwegs sein być w podróży samochodem; mit Autos spielen bawić się samochodzikami
fährt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika fahren
fuhr czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika fahren
Schlitten der (PL die Schlitten) sanie, sanki, tech. suwak, pot. fura, gablota, bryka; Schlitten fahren jeździć na sankach
in przyimek + DAT/AKK w, we, na; in der Tasche/Hand w torbie/ręce; sie wohnt in Berlin ona mieszka w Berlinie; in zwei Wochen za dwa tygodnie; in diesem Jahr w tym roku; im Jahr 1990 w roku 1990; im Juni w czerwcu; im Nebel we mgle; in Rot gekleidet ubrany na czerwono; gut sein in Mathematik być dobrym z matematyki; das Kleid in den Schrank hängen wieszać sukienkę do szafy; in die Stadt fahren jechać do miasta
Kajak der/das (PL die Kajaks) kajak; Kajak fahren płynąć kajakiem
Kanu das (PL die Kanus) kajak; Kanu fahren pływać kajakiem
Karussell das (PL die Karusselle/Karussells) karuzela; Karussell fahren jeździć na karuzeli
Motorrad das (PL die Motorräder) mot. motocykl, motor; Motorrad fahren jechać na motocyklu, jechać na motorze
Anhalter der (PL die Anhalter) autostopowicz; per Anhalter fahren jechać autostopem
Haut die (PL die Häute) skóra, skórka; trockene/empfindliche Haut skóra sucha/wrażliwa; aus der Haut fahren pot. wychodzić z siebie, wściekać się; zu viel Haut zeigen pokazywać za dużo ciała, zbytnio się obnażać
Pulle die (PL die Pullen) pot. flacha; volle Pulle fahren pot. jechać na pełnym gazie
Rennen das (PL die Rennen) wyścigi, rajd; Rennen fahren ścigać się; ins Rennen gehen startować w wyścigu; mit etwas (DAT) gut im Rennen liegen pot. mieć dobre widoki na coś
Blau das (nur Singular) błękit, niebieskość; ins Blaue reden gadać bez sensu; ins Blaue fahren jechać w siną dal, w nieznane
links przysłówek na lewo, po lewej stronie; links von dir na lewo od ciebie; links fahren jechać lewą stroną; etwas mit links machen przen. robić coś z łatwością
Gebirge das (PL die Gebirge) góry, geo. górotwór; ein hohes Gebirge wysokie góry; in den Ferien ins Gebirge fahren w wakacje jechać w góry; im Gebirge wandern wędrować po górach, chodzić po górach; ein Gebirge von Akten przen. góry dokumentów
Ballon der (PL die Ballons/Ballone) balon; einen Ballon aufblasen nadmuchiwać balon; mit dem Ballon fahren lecieć balonem
Stunde die (PL die Stunden) godzina, lekcja, godzina lekcyjna; in einer Stunde za godzinę; eine halbe Stunde pół godziny; anderthalb Stunden półtorej godziny; drei viertel Stunden trzy kwadranse; eine Stunde Zeit haben mieć godzinę czasu; die Stunden dehnten sich endlos godziny ciągnęły się bez końca; 100 km in der Stunde/pro Stunde fahren jechać 100 km na godzinę; 5 mal pro Stunde 5 razy na godzinę; alle drei Stunden co trzy godziny; eine geschlagene Stunde bita/dobra godzina; die Stunde null godzina zero; Stunden nehmen/geben brać/dawać lekcje
zweigleisig przymiotnik dwutorowy; zweigleisig fahren przen. działać na dwa fronty
Rad das (PL die Räder) koło, rower; Rad fahren jeździć na rowerze
Fähre die (PL die Fähren) prom
Schlepptau das (PL die Schlepptaue) naut. lina holownicza, hol; im Schlepptau eines Schiffs fahren być holowanym przez okręt; jemanden ins Schlepptau nehmen przen. wziąć kogoś pod swoje skrzydła
Autostopp der (nur Singular) autostop; Autostopp fahren jechać autostopem
demselben zaimek temu samemu; mit demselben Zug fahren jechać tym samym pociągiem
bleifrei przymiotnik bezołowiowy; bleifrei fahren jeździć na benzynie bezołowiowej
rückwärts przysłówek wstecz, w tył, do tyłu, tyłem; rückwärts sehen patrzeć wstecz; rückwärts fahren jechać na wstecznym, cofać samochód; rückwärts gehen iść tyłem
Erholung die (nur Singular) odpoczynek, wypoczynek, rekreacja, rekonwalescencja, poprawa zdrowia; zur Erholung dla wypoczynku; zur Erholung an die See/in die Berge fahren jechać na wypoczynek nad morze/w góry; gute Erholung! udanych wakacji!; wirtschaftliche Erholung wzrost gospodarczy


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
data urodzenia, erneut, arbeiten, sechste, urzad miasta, odwiedzic, schuler, złodziej, numer telefonu, Globus, Termin, Berücksichtigung, wasz, Astronaut, anspruch, Doba, ausruhen, grawitacja, zalogować się, brust, gewesen, macher, einrichten, möbel, aufrichten, glowa

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków