•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-31 16:19

  • Haseł: 65650


Testy językowe
1. fahren czasownik fährt, fuhr, ist/hat gefahren jechać, jeździć, odjeżdżać, wyjeżdżać, udawać się, przejeżdżać, kursować / jeździć, przewozić, zawozić; Auto fahren prowadzić samochód, jeździć samochodem; mit dem Zug fahren jechać pociągiem; Fahrrad fahren jechać na rowerze; Autobahn fahren jechać autostradą; mit dem Schiff fahren płynąć statkiem; das Schiff fährt langsam statek płynie powoli; er hat den Verletzten ins Krankenhaus gefahren zawiózł rannego do szpitala; er hat seinen Wagen schrottreif gefahren zajeździł swój samochód tak, że nadaje się on na złom; der Bus fährt von Bonn nach Köln ten Autobus kursuje z Bonn do Kolonii;

ODMIANA: PRÄS ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren; IMPERF er fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren; PERF er ist/hat gefahren; KONJ I ich fahre, du fahrest, er fahre, wir fahren, ihr fahret, sie fahren; KONJ II ich führe, du führest/führst, er führe, wir führen, ihr führet/führt, sie führen
2. gefahren czasownik forma Partizip Perfekt czasownika fahren
3. fährt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika fahren
4. fuhr czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika fahren
5. Schlitten der (PL die Schlitten) sanie, sanki, tech. suwak, pot. fura, gablota, bryka; Schlitten fahren jeździć na sankach
6. Kajak der/das (PL die Kajaks) kajak; Kajak fahren płynąć kajakiem
7. Kanu das (PL die Kanus) kajak; Kanu fahren pływać kajakiem
8. Karussell das (PL die Karusselle/Karussells) karuzela; Karussell fahren jeździć na karuzeli
9. Motorrad das (PL die Motorräder) mot. motocykl, motor; Motorrad fahren jechać na motocyklu, jechać na motorze
10. Anhalter der (PL die Anhalter) autostopowicz; per Anhalter fahren jechać autostopem
11. Haut die (PL die Häute) skóra, skórka; trockene/empfindliche Haut skóra sucha/wrażliwa; aus der Haut fahren pot. wychodzić z siebie, wściekać się; zu viel Haut zeigen pokazywać za dużo ciała, zbytnio się obnażać
12. Pulle die (PL die Pullen) pot. flacha; volle Pulle fahren pot. jechać na pełnym gazie
13. Rennen das (PL die Rennen) wyścigi, rajd; Rennen fahren ścigać się; ins Rennen gehen startować w wyścigu; mit etwas (DAT) gut im Rennen liegen pot. mieć dobre widoki na coś
14. Blau das (nur Singular) błękit, niebieskość; ins Blaue reden gadać bez sensu; ins Blaue fahren jechać w siną dal, w nieznane
15. links przysłówek na lewo, po lewej stronie; links von dir na lewo od ciebie; links fahren jechać lewą stroną; etwas mit links machen przen. robić coś z łatwością
16. Gebirge das (PL die Gebirge) góry, geo. górotwór; ein hohes Gebirge wysokie góry; in den Ferien ins Gebirge fahren w wakacje jechać w góry; im Gebirge wandern wędrować po górach, chodzić po górach; ein Gebirge von Akten przen. góry dokumentów
17. Ballon der (PL die Ballons/Ballone) balon; einen Ballon aufblasen nadmuchiwać balon; mit dem Ballon fahren lecieć balonem
18. Stunde die (PL die Stunden) godzina, lekcja, godzina lekcyjna; in einer Stunde za godzinę; eine halbe Stunde pół godziny; anderthalb Stunden półtorej godziny; drei viertel Stunden trzy kwadranse; eine Stunde Zeit haben mieć godzinę czasu; die Stunden dehnten sich endlos godziny ciągnęły się bez końca; 100 km in der Stunde/pro Stunde fahren jechać 100 km na godzinę; 5 mal pro Stunde 5 razy na godzinę; alle drei Stunden co trzy godziny; eine geschlagene Stunde bita/dobra godzina; die Stunde null godzina zero; Stunden nehmen/geben brać/dawać lekcje
19. zweigleisig przymiotnik dwutorowy; zweigleisig fahren przen. działać na dwa fronty
20. Rad das (PL die Räder) koło, rower; Rad fahren jeździć na rowerze
21. Fähre die (PL die Fähren) prom
22. Autostopp der (nur Singular) autostop; Autostopp fahren jechać autostopem
23. demselben zaimek temu samemu; mit demselben Zug fahren jechać tym samym pociągiem
24. bleifrei przymiotnik bezołowiowy; bleifrei fahren jeździć na benzynie bezołowiowej
25. rückwärts przysłówek wstecz, w tył, do tyłu, tyłem; rückwärts sehen patrzeć wstecz; rückwärts fahren jechać na wstecznym, cofać samochód; rückwärts gehen iść tyłem
26. Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
27. Rakete die (PL die Raketen) rakieta; eine bemannte/unbemannte Rakete rakieta załogowa / bezzałogowa; wie eine Rakete fahren jechać szybko jak rakieta
28. mit przyimek + DAT z; mit dem Auto fahren jechać samochodem
29. Grüne der/die (PL die Grünen) członek partii Zielonych; das / odm. przymiotnikowa (nur Singular) surówka, przybranie bukietu; ins Grüne fahren wyjeżdżać na łono natury, wyjeżdżać na majówkę; Ausflug ins Grüne wyjazd na łono natury, majówka
30. Boot das (PL die Boote) łódź, łódka; Boot fahren płynąć łodzią; ein Boot an Land ziehen wciągać łódź na ląd; ein Boot zu Wasser lassen spuszczać łódź na wodę; in einem/im selben/im gleichen Boot sitzen przen. jechać na tym samym wózku

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu