Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
Untergang der (PL die Untergänge) upadek, zagłada, zatonięcie; Untergang des Mondes astr. zachód Księżyca; die Gefahr des zufälligen Untergangs ryzyko przypadkowej utraty (towaru)
aussetzen czasownik setzt aus, setzte aus, hat ausgesetzt porzucać, wysadzać, wyznaczać, narażać, odraczać; Pflanzen aussetzen wysadzać rośliny; das Allerheiligste aussetzen wystawiać Najświętszy Sakrament; eine Kur aussetzen przerywać kurację; sich der Gefahr aussetzen narażać się na niebezpieczeństwo; eine Frist aussetzen wyznaczać termin; an jemandem/etwas etwas auszusetzen haben mieć komuś/czemuś coś do zarzucenia; daran ist nichts auszusetzen temu nic nie można zarzucić
abwehren czasownik wehrt ab, wehrte ab, hat abgewehrt odpierać, zapobiegać, wzbraniać się, sport bronić, odparowywać; den Feind abwehren odpierać atak wroga; eine Gefahr abwehren zapobiegać niebezpieczeństwu; abwehrend die Hände heben unosić ręce w geście odmowy; einen Eckball abwehren sport bronić rzutu rożnego
abwenden czasownik wendet ab, wendete ab / wandte ab, hat abgewendet/abgewandt odwracać, przen. zapobiegać, zażegnywać; sich abwenden odwracać się; eine Gefahr abwenden zażegnywać niebezpieczeństwo, zapobiegać niebezpieczeństwu
trotzen czasownik trotzt, trotzte, hat getrotzt przeciwstawiać się, stawiać czoła, nie dawać się, być upartym; der Gefahr trotzen stawiać czoła niebezpieczeństwu
tödlich przymiotnik śmiertelny, śmiertelnie; ein tödlicher Unfall wypdaek śmiertelny; in tödlicher Gefahr w śmiertelnym niebezpieczeństwie; tödlich verletzt śmiertelnie ranny; er ist tödlich verunglückt on uległ śmiertelnemu wypadkowi; sich tödlich langweilen pot. śmiertelnie się nudzić
bannen czasownik bannt, bannte, hat gebannt zaklinać, oczarowywać, wyklinać, ekskomunikować; die Gefahr bannen przen. zażegnywać niebezpieczeństwo
bei przyimek + DAT u, przy, koło; bei uns u nas; bei Tage za dnia; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; bei Berlin pod Berlinem; bei Gefahr w razie niebezpieczeństwa
verhüten czasownik verhütet, verhütete, hat verhütet zapobiegać; eine Gefahr verhüten zapobiegać niebezpieczeństwu
angesichts przyimek + GEN wobec, w obliczu, odnośnie; angesichts der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa; angesichts der Tatsache wobec faktu
Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki
überstehen czasownik steht über, stand über, hat übergestanden wystawać, sterczeć; (übersteht, überstand, hat überstanden) przetrwać, znosić, przebywać, przeżywać, przezwyciężać; der Ziegel steht über cegła wystaje; schwere Zeiten überstehen przeżywać ciężkie czasy; eine Gefahr überstehen wychodzić cało z niebezpieczeństwa


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
Gefahr, skupić, bedurfnis, baran, płatki, Bundestag, bundestag, biały ser, au, au, Wasserschaden, renta, oczywiście, urlaubsantrag, urlop, doceniać, dynia, por, por, por, lebkuchen, zatrudnienie, Kraulschwimmen, Gebäck, kalafior

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków