SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Altweibersommer - babie lato
bunte Blätter - kolorowe liście
die Eichel - żołądź
Eingemachtes - przetwory
der Haselnuss - orzech laskowy
die Kastanie - kasztan
das Kastanienmännchen - ludzik z kasztanów
der Kürbis - dynia
der Laubhaufen - stos liści
neblig - mglisty
die Pflaume - śliwka
reif - dojrzały
sich verfärben - zmieniać kolor
der Vogelzug - wędrówka ptaków
die Weintraube - winogrono

 
Geschichte die (PL die Geschichten) historia, dzieje, opowieść, sprawa; Alte/ Mittlere/ Neue Geschichte historia starożytna/ średniowiecza/ współczesna
zusammenbekommen czasownik bekommt zusammen, bekam zusammen, hat zusammenbekommen pot. zbierać; eine Geschichte zusammenbekommen pot. potrafić odtworzyć historię
spannend przymiotnik zajmujący, ciekawy, interesujący, intrygujący; eine spannende Geschichte ciekawa historia
turbulent przymiotnik, przysłówek gwałtowny, burzliwy, turbulentny, gwałtownie, burzliwie; turbulente Geschichte burzliwa historia, burzliwe dzieje
berühren czasownik berührt, berührte, hat berührt dotykać, poruszać; jemanden/etwas mit den Fingern berühren dotykać kogoś/czegoś palcami; diese Geschichte berührte mich sehr ta historia bardzo mnie poruszyła; jemanden schmerzlich berühren boleśnie kogoś dotknąć, urazić kogoś
hübsch przymiotnik, przysłówek (hübscher, am hübschesten) ładny, nadobny, przystojny, śliczny, ładnie, nadobnie, przystojnie, ślicznie; eine hübsche Geschichte iron. ładna historia; hübsch fluchen iron. nieźle kląć; ein hübsches Sümmchen pokaźna sumka; sich hübsch machen robić się na bóstwo
Doktrin die (PL die Doktrinen) lit. polit. doktryna; Geschichte der politischen Doktrinen historia doktryn politycznych
erzählen czasownik erzählt, erzählte, hat erzählt opowiadać von etwas o czymś; eine Geschichte erzählen opowiadać historię; eine Legende von jdm erzählen opowiadać o kimś niestworzone historie; Schrott erzählen pot. gadać bzdury
allgemein przymiotnik, przysłówek powszechny, ogólny, powszechnie, ogólnie; allgemeine Geschichte historia powszechna; im Allgemeinem w ogóle; es ist allgemein bekannt, dass... jest ogólnie wiadome, że...
ersinnen czasownik ersinnt, ersann, hat ersonnen lit. wymyślać, zmyślać eine Geschichte/Lüge historię/kłamstwo
Streifzug der (PL die Streifzüge) wypad, wycieczka, wędrówka; Streifzüge lit. szkic, rozważania; ein Streifzug durch die Geschichte Europas przen. wędrówka przez historię Europy
Moral die (nur Singular) moralność, morał, morale; jemandem Moral predigen wpajać komuś moralność, uczyć kogoś moralności; eine doppelte Moral haben mieć podwójną moralność; und die Moral von der Geschichte ist... a morał z tej historii jest...; die Moral sinkt/steigt morale upada/podnosi się
zurückdrehen czasownik dreht zurück, drehte zurück, hat zurückgedreht odkręcać, cofać; den Zeiger zurückdrehen cofać wskazówkę; das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen chcieć cofnąć bieg historii

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
festhalten, Stumpf, besondere, verschreiben, laweta, markant, schlechte, kłamstwo, Seite, Knappheit, Junkie, Elfe, verschlafen, emu, mindestens, verschieben, wohlfühlen, Markenkleidung, aber, Markenersatzteil, verraten, taumeln, Markenartikel, manche, ausgehen, Zeuge

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 29-09-2023 14:09
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków