SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

 
Haar das (PL die Haare) włos, włosy, owłosienie; er hat blondes Haar on jest blondynem; sie hat rotes Haar ona jest ruda; die Haare offen tragen nosić rozpuszczone włosy; jemanden an den Haaren ziehen ciągnąć kogoś za włosy
glatt przymiotnik, przysłówek gładki, równy, śliski, łatwy, gładko, ślisko, łatwo; ein glatter Unsinn oczywisty nonsens; eine glatte Lüge wierutne kłamstwo; glatte Haare proste włosy; glatt ziehen wygładzać pociągnięciami, naciągać; einen Teig glatt rühren wymieszać ciasto na jednolitą masę
glätten czasownik glättet, glättete, hat geglättet gładzić, wygładzać; Haare glätten prostować włosy
aufwickeln czasownik wickelt auf, wickelte auf, hat aufgewickelt nawijać die Haare włosy na lokówki, zawijać, odwijać
waschen czasownik wäscht, wusch, hat gewaschen myć, zmywać, prać; sich waschen myć się; sich (DAT) die Hände/Haare waschen myć sobie ręce/włosy; eine Hand wäscht die andere przen. ręka rękę myje; Geld waschen przen. prać pieniądze; Teller waschen zmywać talerze
eindrehen czasownik dreht ein, drehte ein, hat eingedreht wkręcać die Schraube śrubę; die Glühbirne in die Fassung eindrehen wkręcać żarówkę w oprawkę; eine Rille eindrehen tech. wytaczać rowek; sich (DAT) die Haare eindrehen nakręcać sobie włosy na wałki
sträuben czasownik sträubt, sträubte, hat gesträubt jeżyć, stroszyć; die Haare sträuben sich vor Schreck włosy jeżą się ze strachu; sich sträuben bronić się, opierać się, wzdragać się gegen etwas przed czymś
scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; es schert mich den Teufel, ob... pot. nie obchodzi mnie, czy..., jest mi obojętne, czy...; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
dünn przymiotnik, przysłówek cienki, chudy, szczupły, rzadki, cienko, rzadko; dünne Haare rzadkie włosy; mit jemandem durch dick und dünn gehen przen. dzielić z kimś dolę i niedolę, być z kimś na dobre i na złe
grau przymiotnik, przysłówek szary, siwy, zamierzchły, szaro, siwo; graue Haare siwe włosy; grau werden szarzeć, siwieć, szpakowacieć, bieleć (o włosach)
offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce
meliert przymiotnik nakrapiany; grau melierte Haare szpakowate włosy
bürsten czasownik bürstet, bürstete, hat gebürstet szczotkować, czyścić szczotką; sich (DAT) die Haare bürsten szczotkować sobie włosy
schneiden czasownik schneidet, schnitt, hat geschnitten ciąć, kroić, krajać, przecinać, obcinać, przycinać, zajeżdżać drogę; sich (DAT) die Haare schneiden lassen ostrzyc się, zostać ostrzyżonym; etwas in Scheiben schneiden kroić coś na plasterki; klein schneiden drobno siekać; eine Kurve schneiden ścinać zakręt; dort schneidet sie Straße die Bahnlinie tam ulica przecina tory kolejowe; jemanden schneiden unikać kogoś, ignorować kogoś
büschelweise przysłówek kosmykami, wiązkami, garściami; die Haare gehen ihr büschelweise aus pot. włosy wypadają jej garściami
gebunden czasownik forma Partizip Perfekt czasownika binden; nach hinten gebundene Haare włosy spięte z tyłu głowy
färben czasownik färbt, färbte, hat gefärbt farbować; sich die Haare färben farbować sobie włosy
sich zaimek się, siebie, sobie; sich waschen myć się; sich (DAT) die Haare waschen myć sobie włosy
stylen czasownik stylt, stylte, hat gestylt projektować; sich (DAT) die Haare stylen układać sobie włosy
zurückbinden czasownik bindet zurück, band zurück, hat zurückgebunden wiązać z tyłu; sich (DAT) die Haare zum Zopf zurückbinden związać sobie włosy w warkocz
zurückkämmen czasownik kämmt zurück, kämmte zurück, hat zurückgekämmt zaczesać do tyłu sich (DAT) die Haare sobie włosy
ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się, gasnąć, wypadać; gehst du heute Abend aus? czy wychodzisz dzisiaj wieczorem?; die Haare/Zähne gehen ihm aus wychodzą mu włosy/wypadają mu zęby; das Geld geht aus pieniądze się kończą; Vorräte gehen aus zapasy się wyczerpują; gut/schlecht ausgehen dobrze/źle wypadać, dobrze/źle się kończyć; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem; jemanden leer ausgehen lassen pokazać komuś figę; davon ausgehen, dass... zakładać, że..., wychodzić z założenia, że...; Feuer geht aus ogień gaśnie; mit jemandem ausgehen pot. chodzić z kimś, spotykać się z kimś
zusammenstecken czasownik steckt zusammen, steckte zusammen, hat zusammengesteckt spinać die Haare/zwei Kabel włosy/dwa kable, pot. trzymać się razem
herunterlassen czasownik lässt herunter, ließ herunter, hat heruntergelassen spuszczać, opuszczać; sich an einem Seil herunterlassen spuszczać się na linie; die Haare herunterlassen rozpuszczać włosy
tragen czasownik trägt, trug, hat getragen nosić, nieść, dźwigać, ponosić, mieć na sobie, być ubranym, owocować; Brille tragen nosić okulary; lang Haare tragen mieć długie włosy; Gewinn tragen przynosić zyski; etwas mit Geduld tragen znosić coś cierpliwie
lockig przymiotnik kędzierzawy, kręcony; lockige Haare kręcone włosy
tönen czasownik tönt, tönte, hat getönt dźwięczeć, rozbrzmiewać, tonować, cieniować, koloryzować, farbować Haare włosy
schmieren czasownik schmiert, schmierte, hat geschmiert smarować, bazgrać, mazać; das kannst du dir in die Haare schmieren wulg. możesz to sobie wsadzić, to jest bez sensu; jemandem eine schmieren pot. dać komuś w pysk
blondieren czasownik blondiert, blondierte, hat blondiert rozjaśniać; die Haare blondieren rozjaśniać włosy
einlegen czasownik legt ein, legte ein, hat eingelegt wkładać, włączać, układać, inkrustować, gastr. konserwować, marynować, pot. piklować; die Haare einlegen układać włosy; Protest einlegen wnosić protest; einen Gang einlegen wrzucać bieg; eingelegte Gurken ogórki konserwowe

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Organisation, anbeten, Küster, erwies, viert, Adlerauge, dworzec autobusowy, reprezentant, sich auseinandersetzen, przychody, potajemny, geklappt, Leadsänger, Leu, Partyservice, Amsel, Schlafzimmer, Motte, nieupoważniony, stadion narodowy, dichotom, schob, miaut, nakładanie, aktualne, Organisationstalent

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków