Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-16 12:44

Haseł: 66850
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Hort der (PL die Horte) schronienie, miejsce bezpieczne, ostoja, świetlica szkolna, lit. skarb
2. hören czasownik hört, hörte, hat gehört słyszeć, słuchać; Radio hören słuchać radia; Musik hören słuchać muzyki; Schritte hören słyszeć kroki; jemanden schon von Weitem hören słyszeć kogoś już z daleka; ich hörte, wie sie weinte słyszałem, jak płakała; gut/schlecht hören mieć dobry/słaby słuch; hör mal! pot. słuchaj no!; hören, dass... usłyszeć, że...; wie ich höre, ... jak słyszałem, ...; wie man hört, ... jak mówią, ...; ich kann das nicht mehr hören! nie mogę już tego słuchać!
3. hinhören czasownik hört hin, hörte hin, hat hingehört nasłuchiwać, nadstawiać uszu
4. abhören czasownik hört ab, hörte ab, hat abgehört podsłuchiwać, przepytywać, med. osłuchiwać
5. anhören czasownik hört an, hörte an, hat angehört wysłuchiwać, przesłuchiwać; sich etwas anhören przesłuchać coś; sich gut anhören brzmieć dobrze, podobać się
6. röhren czasownik röhrt, röhrte, hat geröhrt ryczeć, pot. wydzierać się; im Herbst hört man die Hirsche röhren jesienią słychać ryczenie jeleni
7. zuhören czasownik hört zu, hörte zu, hat zugehört słuchać, przysłuchiwać się
8. derlei zaimek taki, tego rodzaju; derlei Worte hört man oft tego rodzaju słowa słyszy się często
9. aufhören czasownik hört auf, hörte auf, hat aufgehört przestawać, kończyć mit etwas coś; aufhören zu singen przestać śpiewać
10. umhören czasownik hört um, hörte um, hat umgehört ; sich umhören zasięgnąć języka, wywiedzieć się nach etwas o coś
11. mithören czasownik hört mit, hörte mit, hat mitgehört przypadkowo usłyszeć, słuchać, podsłuchiwać; jedes Wort mithören usłyszeć każde słowo; man muss hier immer fürchten, dass mitgehört wird tu zawsze trzeba się bać, że się będzie podsłuchanym; ich stelle den Apparat laut, damit alle mithören können ustawię aparat na głos, żeby wszyscy mogli słyszeć

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A