SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

Hort der (PL die Horte) schronienie, miejsce bezpieczne, ostoja, świetlica szkolna, lit. skarb
hören czasownik hört, hörte, hat gehört słyszeć, słuchać; Radio hören słuchać radia; Musik hören słuchać muzyki; Schritte hören słyszeć kroki; jemanden schon von Weitem hören słyszeć kogoś już z daleka; ich hörte, wie sie weinte słyszałem, jak płakała; gut/schlecht hören mieć dobry/słaby słuch; hör mal! pot. słuchaj no!; hören, dass... usłyszeć, że...; wie ich höre, ... jak słyszałem, ...; wie man hört, ... jak mówią, ...; ich kann das nicht mehr hören! nie mogę już tego słuchać!; auf dem rechten Ohr schwer hören niedosłyszeć na prawe ucho
hinhören czasownik hört hin, hörte hin, hat hingehört nasłuchiwać, nadstawiać uszu
abhören czasownik hört ab, hörte ab, hat abgehört podsłuchiwać, przepytywać, odsłuchiwać, med. osłuchiwać den Patienten pacjenta; die Nachrichten am Anrufbeantworter abhören odsłuchać wiadomości na automatycznej sekretarce
anhören czasownik hört an, hörte an, hat angehört wysłuchiwać, przesłuchiwać, odsłuchiwać; sich etwas anhören przesłuchać coś; sich gut anhören brzmieć dobrze, podobać się; sich die Aufnahme am Diktiergerät anhören odsłuchać nagranie z dyktafonu
röhren czasownik röhrt, röhrte, hat geröhrt ryczeć, pot. wydzierać się; im Herbst hört man die Hirsche röhren jesienią słychać ryczenie jeleni
zuhören czasownik hört zu, hörte zu, hat zugehört słuchać, przysłuchiwać się
derlei zaimek taki, tego rodzaju; derlei Worte hört man oft tego rodzaju słowa słyszy się często
aufhören czasownik hört auf, hörte auf, hat aufgehört przestawać, kończyć mit etwas coś; aufhören zu singen przestać śpiewać
umhören czasownik hört um, hörte um, hat umgehört ; sich umhören zasięgnąć języka, wywiedzieć się nach etwas o coś
mithören czasownik hört mit, hörte mit, hat mitgehört przypadkowo usłyszeć, słuchać, podsłuchiwać; jedes Wort mithören usłyszeć każde słowo; man muss hier immer fürchten, dass mitgehört wird tu zawsze trzeba się bać, że się będzie podsłuchanym; ich stelle den Apparat laut, damit alle mithören können ustawię aparat na głos, żeby wszyscy mogli słyszeć

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
diesen, beneficjent, walten, Großeltern, umtauschen, wpływ zapłaty, Zahlungseingang, niepokój, raustragen, Schlager, uzgadniać, Elektrik, Walzer, klękać, klackern, wyposażenie, Budget, Hobby, Oberkiefer, Eigenliebe, kołnierz, mijać, verschwören, dopen, arglistig, einschleichen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 06-12-2023 12:42


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków