SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie
EU-Land das (PL die EU-Länder) kraj Unii Europejskiej
einfallen czasownik fällt ein, fiel ein, ist eingefallen wpadać, wtargnąć, napadać, dokonywać inwazji, najeżdżać, zawalać się, wpadać na pomysł, przychodzić do głowy; jemandem einfallen przychodzić komuś na myśl; sich (DAT) etwas einfallen lassen wymyślać coś; in ein Land einfallen dokonywać najazdu/inwazji na kraj, najeżdżać na kraj
herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
überziehen czasownik überzieht, überzog, hat überzogen pokrywać (rdzą), obijać (fotel), powlekać, przekraczyć (czas), przesadzać (z czymś); (zieht über, zog über, hat übergezogen) wkładać (sweter), zakładać; eine Gegend mit Supermärkten überziehen rozbudowywać sieć supermarketów na jakimś terenie; ein Land mit Krieg überziehen wywołać wojnę w jakimś kraju
Spieglein das (PL die Spieglein) lit. lustereczko; Spieglein, Spieglein an der Wand: wer ist die schönste im Land? lustereczko, powiedz przecie: kto jest najpiękniejszy w świecie?
besiedeln czasownik besiedelt, besiedelte, hat besiedelt zasiedlać, zaludniać, kolonizować, bot. zool. występować; das Land ist dicht/dünn besiedelt ten kraj jest gęsto/rzadko zaludniony; Füchse besiedeln ganz Mitteleuropa lisy występują w całej Europie Środkowej
Lebus (das) (nur Singular) geo. Lubusz; Land Lebus Ziemia Lubuska; Lebus Woiwodschaft województwo lubuskie
Morgenröte die (nur Singular) zorza poranna, jutrzenka; das Land der Morgenröte przen. o krajach Azji Wschodniej
durchfahren czasownik fährt durch, fuhr durch, ist durchgefahren przejeżdżać (nie zatrzymując się); bei Rot durchfahren przejechać na czerwonym świetle; durchfährt, durchfuhr, hat durchfahren przejeżdżać das Land kraj, przepływać die Ostsee Morze Bałtyckie; ein Gedanke durchfuhr ihn przemknęła mu myśl
aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
neutral przymiotnik, przysłówek neutralny, chem. obojętny, jęz. nijaki, rodzaju nijakiego, neutralnie, obojętnie; ein neutrales Land kraj neutralny; sich neutral verhalten zachowywać się neutralnie; ein neutraler Beobachter niezależny obserwator; eine neutrale Farbe stonowany kolor; im Geschmack neutral obojętny w smaku
durchwandern czasownik durchwandert, durchwanderte, hat durchwandert przewędrować das Land kraj; wandert durch, wanderte durch, ist durchgewandert iść bez zatrzymywania się
durchfurchen czasownik durchfurcht, durchfurchte, hat durchfurcht bruździć das Land rolę; ein durchfurchtes Gesicht pobrużdżona twarz
Kulmer przymiotnik hist. chełmiński; Kulmer Land ziemia chełmińska; Kulmer Recht prawo chełmińskie
durchreisen czasownik durchreist, durchreiste, hat durchreist przemierzać, objeżdżać das Land/die Welt kraj/świat; (reist durch, reiste durch, ist durchgereist) przejeżdżać, podróżować (nie zatrzymując się); bis nach Berlin durchreisen przejechać aż do Berlina
knechten czasownik knechtet, knechtete, hat geknechtet służyć jako parobek, lit. ciemiężyć, ujarzmiać jemanden/ein Land kogoś/kraj
heilig przymiotnik święty; der heilige Franz von Assisi święty Franciszek z Asyżu; Heiliges Land geo. Ziemia Święta; der Heilige Gral Święty Graal
Dobriner przymiotnik dobrzyński; Dobriner Land hist. ziemia dobrzyńska
fest przymiotnik, przysłówek stały, trwały, na stałe, trwale; festes Land stały ląd; fest angestellt zatrudniony na stałe; fest gegründet mocno ugruntowany
überfallen czasownik überfällt, überfiel, hat überfallen napadać, najeżdżać, zaskakiwać, ogarniać; mit Fragen überfallen zasypywać pytaniami; ein Land überfallen napadać/najeżdżać na kraj
frei przymiotnik, przysłówek wolny, uwolniony, niezależny, swobodny, stanu wolnego, bezpłatny, darmowy, niezależnie, swobodnie; frei von Fehlern/Sorgen wolny od błędów/trosk; ein freier Beruf wolny zawód; ein freies Land niezależny kraj; ein freies Benehmen swobodne zachowanie; frei lebend żyjący na wolności; frei laufend biegający na wolności; der freie Fall fiz. spadek swobodny; freie und geheime Wahlen wolne i tajne wybory; sich (DAT) einen freien Tag nehmen brać sobie wolny dzień; Eintritt frei wstęp wolny
ausweisen czasownik weist aus, wies aus, hat ausgewiesen wykazywać, dowodzić, legitymować, wydalać, wypędzać; sich durch einen Pass ausweisen legitymować się paszportem; aus dem Lande ausweisen wydalać z kraju; jemanden ausweisen wylegitymować kogoś; jemanden aus einem Land ausweisen wydalać kogoś z kraju
durchziehen czasownik zieht durch, zog durch, hat durchgezogen przewlekać, przeciągać, przeprowadzać do końca; einen Faden durch etwas durchziehen przewlekać przez coś nić; (ist durchgezogen) przemierzać, przewędrować, przechodzić, przemaszerować; (durchzieht, durchzog, hat durchzogen) przeciągać, przemierzać das Land kraj; mit Kanälen durchziehen przerzynać kanałami; das Werk durchziehen przewijać się w dziele (o wątku); durchgezogene Linie mot. linia ciągła; doppelt durchgezogene Linie mot. podwójna linia ciągła
Boot das (PL die Boote) łódź, łódka; Boot fahren płynąć łodzią; ein Boot an Land ziehen wciągać łódź na ląd; ein Boot zu Wasser lassen spuszczać łódź na wodę; in einem/im selben/im gleichen Boot sitzen przen. jechać na tym samym wózku

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
überallhin, Dicke, napastnik, Cäsarenwahn, Schwungrad, Wohngemeinschaft, Dekoration, gebrochen, Bürde, Beerdigung, Beerdigungsfeier, Schultasche, Angehörige, Antriebswelle, mulmig, średniowiecze, Rückenschmerz, starożytność, każdemu, Milz, Bóg, Zylinderkopf, katolik, recken, Narbe, Altersgenossin

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-02-2024 12:08


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków