SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
abbrechen czasownik bricht ab, brach ab, hat abgebrochen odłamywać, przerywać, kończyć, burzyć
Kontakt der (PL die Kontakte) kontakt; mit jemandem Kontakt halten utrzymywać z kimś kontakt, pozostawać z kimś w kontakcie; mit jemandem in Kontakt bleiben pozostawać z kimś w kontakcie; mit/zu jemandem Kontakt aufnehmen nawiązywać z kimś kontakt, kontaktować się z kimś; mit jemandem den Kontakt abbrechen zrywać z kimś kontakt
Zelt das (PL die Zelte) namiot; ein Zelt aufstellen/aufschlagen stawiać/rozbijać namiot; im Zelt übernachten nocować pod namiotem; die/seine Zelte irgendwo aufschlagen także żart. osiadać gdzieś, zapuszczać gdzieś korzenie; die/seine Zelte abbrechen także żart. wyprowadzać się
Brücke die (PL die Brücken) most, mostek, pomost; eine Brücke über einen Fluss schlagen przerzucać most przez rzekę; eine Brücke zwischen den Völkern schlagen przen. budować pomost między narodami; alle Brücken hinter sich abbrechen przen. palić za sobą wszystkie mosty

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dachówka, beherrschen, unvollständig, chwila, produkty, cena, quetschen, sinken, zünden, verschwinden, stürzen, Dispo, verschwenden, prysznic, Entgegennahme, feindlich, behindern, geschehen, behalten, Rückzieher, verhindern, amüsieren, Unterhalt, Loara, nachverfolgen, unterhalten

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków