•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-08 03:37

  • Haseł: 65735


1. Angriff der (PL die Angriffe) atak, natarcie, napad, napaść; etwas in Agriff nehmen pot. zabierać się do czegoś
2. Vorstoß der (PL die Vorstöße) wypad, atak, uderzenie
3. Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
4. Amoklauf der (PL die Amokläufe) amok, atak szału, atak morderczego szału
5. Amoklaufen das (PL die Amoklaufen) amok, atak szału, atak morderczego szału
6. Überraschungsangriff der (PL die Überraschungsangriffe) atak z zaskoczenia, niespodziewany atak
7. Atomangriff der (PL die Atomangriffe) atak atomowy, atak nuklearny
8. Herzschlag der (PL die Herzschläge) bicie serca, atak serca; einen Herzschlag bekommen dostać ataku serca
9. Schub der (PL die Schübe) pchnięcie, popchnięcie, przesuw, przesunięcie, fiz. ciąg, partia, rzut (towarów), med. atak, napad
10. Terrorangriff der (PL die Terrorangriffe) atak terrorystyczny
11. Übergriff der (PL die Übergriffe) bezprawna ingerencja, napaść, atak, akt przemocy; sexueller Übergriff napaść na tle seksualnym
12. abschlagen czasownik schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen odbijać, odpierać atak, odmawiać, odrzucać; den Putz abschlagen zbijać tynk; eine Bitte abschlagen odrzucić prośbę
13. Verantwortung die (nur Singular) odpowiedzialność; eine große Verantwortung duża odpowiedzialność; für jemanden/etwas die Verantwortung tragen być za kogoś/coś odpowiedzialnym, ponosić odpowiedzialność za kogoś/coś; die Eltern haben/tragen die Verantwortung für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; jemanden für etwas zur Verantwortung ziehen pociągać kogoś do odpowiedzialności za coś; für jemanden/etwas die Verantwortung übernehmen przejmować odpowiedzialność za kogoś/coś; aus der Verantwortung entlassen zwalniać z odpowiedzialności; auf eigene Verantwortung na własną odpowiedzialność; er trägt die volle Verantwortung für den Unfall on ponosi pełną odpowiedzialność za wypadek; eine rechtsextremistische Gruppe hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen skrajnie prawicowa grupa wzięła na siebie odpowiedzialność za atak
14. Feuerüberfall der (PL die Feuerüberfälle) mil. atak ogniowy
15. Selbstmordanschlag der (PL die Selbstmordanschläge) atak samobójczy, zamach samobójczy
16. Gichtanfall der (PL die Gichtanfälle) med. atak artretyzmu
17. Wintereinbruch der (PL die Wintereinbrüche) nagłe nastanie zimy, atak zimy
18. Sturm der (PL die Stürme) burza, nawałnica, wichura, sztorm, atak, szturm; der Sturm auf die Bastille hist. szturm na Bastylię; die Ruhe vor dem Sturm przen. cisza przed burzą
19. Offensive die (PL die Offensiven) ofensywa, natarcie, atak; in die Offensive gehen przejść do ataku, przejść do natarcia
20. Bodenoffensive die (PL die Bodenoffensiven) atak lądowy, ofensywa lądowa
21. Schwindelanfall der (PL die Schwindelanfälle) atak zawrotów głowy
22. kontern czasownik kontert, konterte, hat gekontert kontrować, ripostować; den Angriff kontern kontrować atak
23. Überrumpelung die (PL die Überrumpelungen) zaskoczenie, atak z zaskoczenia, okpienie
24. Luftangriff der (PL die Luftangriffe) nalot, atak powietrzny
25. Frontalangriff der (PL die Frontalangriffe) atak frontalny
26. Gewaltangriff der (PL die Gewaltangriffe) brutalny atak, akt przemocy
27. Haiangriff der (PL die Haiangriffe) atak rekina
28. Gasangriff der (PL die Gasangriffe) mil. atak gazowy
29. Attacke die (PL die Attacken) szarża, natarcie, atak
30. Herzanfall der (PL die Herzanfälle) atak serca

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu