SŁOWNIK DEPL.PL
Mangel der (PL die Mängel) brak, niedostatek, wada, defekt; die (PL die Mangeln) magiel; Mangel an Erfahrung brak doświadczenia
Ermangelung die (nur Singular) lit. brak; in Ermangelung eines Besseren z braku czegoś lepszego; in Ermangelung einer Lösung z braku rozwiązania
Brack das (PL die Bracke) towar wybrakowany, brak
Unzulänglichkeit die (PL die Unzulänglichkeiten) brak, niedociągnięcie, niedomoga, niedoskonałość
Fehler der (PL die Fehler) błąd, brak, usterka, wada; einen Fehler machen/begehen robić/popełniać błąd; Fehler beseitigen usuwać wady; sprachlicher Fehler błąd językowy
Einfallslosigkeit die (nur Singular) brak pomysłowości, brak wyobraźni, brak wyrazu, bezbarwność, nijakość, mdłość
Geschmacklosigkeit die (PL die Geschmacklosigkeiten) brak taktu, brak gustu, nietakt
Unbedenklichkeit die (nur Singular) brak zastrzeżeń, brak wątpliwości
Unkonzentriertheit die (nur Singular) brak koncentracji, brak skupienia, rozkojarzenie
Intransparenz die (nur Singular) brak transparencji, brak przejrzystości
Beschäftigungsmangel der (PL die Beschäftigungsmängel) brak zajęcia, brak zatrudnienia
Fantasielosigkeit die (nur Singular) brak fantazji, brak wyobraźni
Bedenkenlosigkeit die (nur Singular) brak wątpliwości, brak zastrzeżeń
Gewährleistungsmangel der (PL die Gewährleistungsmängel) brak gwarancji, brak rękojmi
Maßlosigkeit die (nur Singular) nieumiarkowanie, brak umiaru; Maßlosigkeit im Essen/Trinken brak umiaru w jedzeniu/piciu
Inkohärenz die (PL die Inkohärenzen) niekoherencja, niespójność, brak spoistości
Schmucklosigkeit die (nur Singular) brak ozdób, prostota
Ehrlosigkeit die (nur Singular) brak honoru, nikczemność
Willenlosigkeit die (nur Singular) bezwolność, brak woli
Ölmangel der (PL die Ölmängel) mot. brak oleju
Denkverbot das (nur Singular) brak wolności myśli
Unbarmherzigkeit die (nur Singular) okrucieństwo, brak litości
abtrainieren czasownik trainiert ab, trainierte ab, hat abtrainiert redukować nadwagę trenując, zarzucać trenowanie; einige Kilos abtrainieren müssen musieć zrzucić kilka kilogramów; jemandem die Angst abtrainieren przen. uwalniać kogoś od strachu poprzez trening, wyuczać brak strachu u kogoś
Verständnislosigkeit die (nur Singular) brak zrozumienia
Geschmacksverirrung die (nur Singular) zły gust, brak dobrego smaku
Genehmigungsfreiheit die (nur Singular) brak wymogu zezwolenia
Glühlampenausfall der (nur Singular) brak żarówki, awaria żarówki (kontrolka w samochodach niektórych marek)
Leidenschaftslosigkeit die (nur Singular) brak namiętności, beznamiętność
Tacheles brak rodzaju (nur Singular) Tacheles reden mówić prosto z mostu, mówić bezpośrednio
Vergesslichkeit die (nur Singular) brak pamięci, słaba pamięć, zapominalstwo


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Maske, drożdże, centrum, Anrufbeantworter, gwar, korespondencja, serce, zlecenie, Schlange, Lager, Stromkreis, tüchtig, dostarczać, bliskość, niska, tuńczyk, Anwendung, zaniżone, wycięcie, serek, rata, Haarreife, Führungskraft, kropka, besagt, Aufbau

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków