SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję; die Entscheidung liegt bei dir decyzja należy do ciebie
Entscheid der (PL die Entscheide) decyzja, prawn. orzeczenie, wyrok, postanowienie
Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś; jemandem Bescheid sagen powiedziec komuś coś, dawać komuś znać
Entschluss der (PL die Entschlüsse) decyzja, postanowienie; den Entschluss fassen podejmować decyzję, postanawiać
Beschluss der (PL die Beschlüsse) postanowienie, decyzja, uchwała; einen Beschluss fassen uchwalić coś
Genehmigungsbescheid der (PL die Genehmigungsbescheide) decyzja zatwierdzająca, decyzja zezwalająca, zezwolenie
Aufhebungsbescheid der (PL die Aufhebungsbescheide) prawn. decyzja uchylająca, decyzja unieważniająca
Ausweisungsbeschluss der (PL die Ausweisungsbeschlüsse) prawn. decyzja o wydaleniu, decyzja o deportacji
Bewilligungsbescheid der (PL die Bewilligungsbescheide) prawn. decyzja zezwalająca
Erteilungsbeschluss der (PL die Erteilungsbeschlüsse) prawn. decyzja o wydaniu patentu
Verbotsverfügung die (PL die Verbotsverfügungen) decyzja o zakazie
Auslagenentscheidung die (PL die Auslagenentscheidungen); Kosten- und Auslagenentscheidung prawn. decyzja w sprawie obciążenia kosztami (postępowania)
Einziehungsbescheid der (PL die Einziehungsbescheide) prawn. decyzja o konfiskacie
bewusst przymiotnik, przysłówek świadomy, świadom, przytomny, celowy, rozważny, racjonalny, świadomie, przytomnie, celowo; bewusst lügen świadomie kłamać; eine bewusste Entscheidung świadoma decyzja; sich (DAT) etwas (GEN) bewusst sein być czegoś świadomym; jemandem/sich etwas bewusst machen uświadamiać komuś/sobie coś, uprzytomniać komuś/sobie coś; sie hat es ganz bewusst getan uczyniła to całkowicie świadomie; es war ihr bewusst, dass... zdawała sobie sprawę, że...
Änderungsbescheid der (PL die Änderungsbescheide) decyzja o zmianie
Weichenstellung die (PL die Weichenstellungen) przen. decyzja kluczowa dla kierunku rozwoju, przestawienie na nowe tory
Fehlentscheidung die (PL die Fehlentscheidungen) błędna decyzja
unabänderlich przymiotnik niezmienny; ein unabänderlicher Entschluss nieodwołalna decyzja
Stichentscheid der (PL die Stichentscheide) ostateczna decyzja
Grundsatzentscheidung die (PL die Grundsatzentscheidungen) zasadnicza decyzja
Durchsuchungsbeschluss der (PL die Durchsuchungsbeschlüsse) decyzja o przeszukaniu
Vorbescheid der (PL die Vorbescheide) wstępna decyzja, wiadomość niewiążąca
Steuerbescheid der (PL die Steuerbescheide) decyzja podatkowa
hinauszögern czasownik zögert hinaus, zögerte hinaus, hat hinausgezögert zwlekać eine Entscheidung z decyzją; sich hinauszögern opóźniać się

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dotyczyć, sehenswürdig, rausholen, pojedyncza, Einigung, sind, läuft, naśladować, Schiffer, fliegen, Vertrieb, entspannt, nachlegen, übermitteln, Zwecke, überanstrengen, interessanter, Wecke, sprawdzać, aufschlüsseln, Erholung, zaubern, gelten, zu, wo, benutzen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków