SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
seltsam przymiotnik, przysłówek dziwny, dziwaczny, niezwykły, osobliwy, dziwnie, dziwacznie, niezwykle, osobliwie; sich seltsam benehmen dziwnie się zachowywać; ich träumte etwas Seltsames śniło mi się coś dziwnego; ein seltsames Erlebnis/Phänomen niezwykłe przeżycie/zjawisko
merkwürdig przymiotnik, przysłówek dziwny, szczególny, osobliwy, dziwnie, szczególnie, osobliwie; sein Verhalten ist merkwürdig jego zachowanie jest dziwne; es ist merkwürdig still hier jest tu dziwnie cicho; ist das nicht merkwürdig? czy to nie dziwne?
sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
bizarr przymiotnik dziwny, dziwaczny
urig przymiotnik dziwny, dziwaczny, pierwotny, rdzenny
wunderlich przymiotnik dziwny
verwunderlich przymiotnik dziwny; es ist nicht verwunderlich, dass... nic dziwnego, że...
befremdlich przymiotnik dziwny, osobliwy
befremdend przymiotnik, przysłówek zadziwiający, dziwny, zadziwiająco, dziwnie
witzig przymiotnik, przysłówek dowcipny, pomysłowy, dziwny, dowcipnie, pomysłowo, dziwnie; immer witzig wesołkowaty
fremdartig przymiotnik, przysłówek odmienny, obcy, dziwny, obco
putzig przymiotnik zabawny, śmieszny, dziwny
selten przymiotnik, przysłówek (seltener, seltenste) rzadki, niezwykły, dziwny, rzadko, niezwykle, dziwnie, nadzwyczaj, szczególnie, wyjątkowo; ein seltenes Ereignis/Tier rzadkie wydarzenie/zwierzę; er spricht selten darüber on rzadko o tym mówi; ein selten schönes Exemplar nadzwyczaj piękny egzemplarz; ein selten preiswertes Angebot wyjątkowo korzystna cenowo oferta
komisch przymiotnik, przysłówek komiczny, zabawny, dziwny, dziwaczny, komicznie, zabawnie, dziwnie, dziwacznie; ein komisches Gesicht machen robić komiczną minę; ein komisches Gefühl haben mieć dziwne uczucie; ein komisches Benehmen dziwne/dziwaczne zachowanie

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dziwność, jakaś, vertrieb, tal, westchnienie, Regierungsvertreter, geschlüpft, Prädikat, oszczędzać, Nutzungsdauer, listig, entfallen, auflisten, Läusebefall, wszy, abdrücken, jasnobrązowy, rękawiczki, szary, kroplówka, fälschlicherweise, szal, kolorowy, zupa, jajko, Versuch

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków