Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-11 01:47

Haseł: 67655
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Funktion die (PL die Funktionen) funkcja, stanowisko, mat. funkcja; in Funktion treten obejmować stanowisko; eine Funktion ausüben sprawować funkcję; partielle Funktion mat. funkcja częściowa
2. Aufrundungsfunktion die (PL die Aufrundungsfunktionen) mat. funkcja zaokrąglająca
3. Feature die/das (PL die Features) film dokumentalny, dodatek specjalny, infor. cecha, funkcja, właściwość; die neue Version der Software hat einige interessante zusätzliche Features nowa wersja oprogramowania posiada kilka interesujących dodatkowych funkcji
4. linear przymiotnik liniowy, linearny; lineare Funktion mat. funkcja liniowa
5. Winkelfunktion die (PL die Winkelfunktionen) mat. funkcja trygonometryczna
6. Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
7. Exponentialfunktion die (PL die Exponentialfunktionen) mat. funkcja wykładnicza
8. Kontrollfunktion die (PL die Kontrollfunktionen) funkcja kontrolna
9. Suchfunktion die (PL die Suchfunktionen) infor. funkcja wyszukiwania, wyszukiwarka
10. Polynomfunktion die (PL die Polynomfunktionen) mat. funkcja wielomianowa
11. konkav przymiotnik, przysłówek wklęsły, wklęsło; konkave Funktion mat. funkcja wklęsła

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A