SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
gewinnen czasownik gewinnt, gewann, hat gewonnen wygrywać, zyskiwać, zdobywać, uzyskiwać; einen Prozess gewinnen wygrywać proces; eine Schlacht gewinnen wygrywać bitwę; an Bedeutung gewinnen zyskiwać na znaczeniu; Einfluss gewinnen zdobywać wpływy; Zeit gewinnen zyskiwać na czasie die Überzeugung gewinnen nabierać przekonania
gewinnt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika gewinnen
gewonnen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika gewinnen
gewann czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika gewinnen
Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
Marktanteil der (PL die Marktanteile) udział w rynku; an Marktanteilen gewinnen/verlieren umacniać/tracić pozycję na rynku
Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają; in die Höhe schießen strzelać w górę, przen. wystrzelić w górę, rosnąć jak na drożdżach
Prestige das (nur Singular) prestiż; an Prestige gewinnen zdobywać prestiż
lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
abdampfen czasownik dampft ab, dampfte ab, ist abgedampft wyparowywać; (hat abgedampft) odparowywać; Alkohol dampft ab alkohol wyparowuje; das Wasser abdampfen und dadurch das Salz gewinnen odparować wodę i przez to uzyskiwać sól
Einblick der (PL die Einblicke) wgląd; einen Einblick in etwas gewinnen zapoznać się z czymś
Oberhand die (nur Singular) przewaga; die Oberhand haben/gewinnen mieć/zyskiwać przewagę
Eindruck der (PL die Eindrücke) wrażenie; einen Eindruck auf jemanden machen wywierać na kimś wrażenie; den Eindruck haben, dass... mieć wrażenie, że...; von jemandem/etwas den Eindruck gewinnen, dass... odnosić wrażenie, że ktoś/coś...; bei jemandem einen guten Eindruck hinterlassen pozostawiać u kogoś dobre wrażenie; unter dem Eindruck von etwas stehen pozostawać pod wrażeniem czegoś; sich nicht des Eindrucks erwehren können, dass... nie móc oprzeć się wrażeniu, że...
Erwirtschaftung die (PL die Erwirtschaftungen) osiąganie, generowanie von Gewinnen zysków, ponoszenie von Verlusten strat

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Gruß, besteigen, trinken, Beschaffenheit, Regenschirm, hochstecken, stehen, erhalten, anziehen, anhaben, Druck, vorbereiten, zubereiten, singen, vermutlich, lody, erschöpft, tort, tag, Geburtstag, para, veranstalten, beginnen, Erklärer, Gesicht, tournee

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków