SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
heraus przysłówek z wewnątrz; heraus sein wydostać się, wyjść, ukazać się (na rynku), być wyjętym; heraus mit dir! wynocha!, wynoś się! heraus aus dem Bett! wstawać!
herausragen czasownik ragt heraus, ragte heraus, hat herausgeragt wystawać, wyróżniać się; dort, wo die Brücke gewesen war, ragten nur noch die Pfeiler heraus tam, gdzie kiedyś był most, wystawały jeszcze tylko filary; seine Leistung ragte weit über den Durchschnitt heraus jego wydolność znacznie przewyższała przeciętną
herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...
heraushängen czasownik hängt heraus, hing heraus, hat herausgehangen zwisać; (hängte heraus, hat herausgehängt) wywieszać
herausschlagen czasownik schlägt heraus, schlug heraus, hat herausgeschlagen wykuwać, wyrąbywać, wybijać, wytrącać; sich herausschlagen wydobywać się, buchać; Vorteile herausschlagen pot. wyciągać korzyści
herausschneiden czasownik schneidet heraus, schnitt heraus, hat herausgeschnitten wycinać, wykrajać etwas aus etwas coś z czegoś
herausstechen czasownik sticht heraus, stach heraus, hat herausgestochen odróżniać się (od otoczenia)
herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
herausströmen czasownik strömt heraus, strömte heraus, ist herausgeströmt wypływać strumieniami, wyciekać strumieniami, ulatniać się
heraussuchen czasownik sucht heraus, suchte heraus, hat herausgesucht wyszukiwać
heraustropfen czasownik tropft heraus, tropfte heraus, hat herausgetropft skapywać
herausziehen czasownik zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen wyciągać, wydobywać
herauskaufen czasownik kauft heraus, kaufte heraus, hat herausgekauft wykupywać; sich herauskaufen wykupywać się
herauszerren czasownik zerrt heraus, zerrte heraus, hat herausgezerrt wyszarpywać
herausklauben czasownik klaubt heraus, klaubte heraus, hat herausgeklaubt wyłupywać, wydłubywać, wyzbierać
herauswürgen czasownik würgt heraus, würgte heraus, hat herausgewürgt wykrztusić, przen. wydusić z siebie
herauskehren czasownik kehrt heraus, hehrte heraus, hat herausgekehrt afiszować się, podkreślać swoją pozycję
herausfallen czasownik fällt heraus, fiel heraus, ist herausgefallen wypadać aus etwas (DAT) z czegoś; die Äpfel sind aus dem Korb herausgefallen jabłka wypadły z kosza; aus einer Statistik herausfallen wypadać ze statystyki; aus dem üblichen Rahmen herausfallen odbiegać od normy
herauskristallisieren czasownik kristallisiert heraus, kristallisierte heraus, hat herauskristallisiert wykrystalizować, wyjaśniać, tłumaczyć; sich herauskristallisieren wykrystalizować się, ujawniać się
herausbekommen czasownik bekommt heraus, bekam heraus, hat herausbekommen wydostawać, wydobywać, rozwiązywać (zagadkę); einen Fleck herausbekommen wywabiać plamę; ein Geheimnis herausbekommen odkrywać tajemnicę
herausbilden czasownik bildet heraus, bildete heraus, hat herausgebildet; sich herausbilden wytwarzać się
herausbrechen czasownik bricht heraus, brach heraus, ist herausgebrochen wyrywać się, wydobywać się (o krzyku); (hat herausgebrochen) wyłamywać, odrywać, zrywać
herausbringen czasownik bringt heraus, brachte heraus, hat herausgebracht wynosić, wyprowadzać, pot. odkrywać, wydobywać na jaw; ein Buch herausbringen wydawać książkę; ein Drama herausbringen wystawiać dramat
herausdrehen czasownik dreht heraus, drehte heraus, hat herausgedreht wykręcać die Schraube śrubę
herausdrücken czasownik drückt heraus, drückte heraus, hat herausgedrückt wyciskać
herausfiltern czasownik filtert heraus, filterte heraus, hat herausgefiltert odfiltrowywać, odcedzać, wyodrębniać
herausfinden czasownik findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden znajdować, wynajdować
herausfischen czasownik fischt heraus, fischte heraus, hat herausgefischt pot. wyławiać jemanden/etwas aus etwas kogoś/coś z czegoś; sie musste die in den Kanal gefallene Handtasche wieder herausfischen musiała wyłowić upuszczoną do kanału torebkę; den Zettel mit der Telefonnummer aus dem Papierkorb herausfischen wyławiać z kosza na papier kartkę z numerem telefonu
herausfordern czasownik fordert heraus, forderte heraus, hat herausgefordert wyzywać, prowokować; jemanden zum Zweikampf herausfordern wyzywać kogoś na pojedynek; Widerspruch herausfordern wywoływać sprzeciw
herausgeben czasownik gibt heraus, gab heraus, hat herausgegeben wydawać, wydawać resztę, podawać na zewnątrz, publikować; ein Buch/eine Zeitschrift herausgeben wydawać książkę/czasopismo; 5 Euro herausgeben wydać 5 euro reszty; jemandem den Koffer durchs Fenster herausgeben podać komuś walizkę przez okno

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
do czynienia, maskować, hinsetzen, unterirdisch, durfte, mag, Vermieter, Ferien, Öl, herüber, niesprawiedliwy, antworten, fałszywie, Arbeitgeberverband, Lieferwagen, Mikrowelle, krallen, Pflanze, verkrallen, Kaffeemaschine, herauf, zwingen, sołtys, Mitbestimmung, reden, Wüste

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków